Words unit 8

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Words unit 8 by Mind Map: Words unit 8

1. Jorke A-B

2. Jürgen C

3. Lota V and all the rest

3.1. victim-ohver, volcanic eruption-vulkaanipurse, volunteer-vabatahtlik, wrapper-pakend/ümbris

4. Ralf2 T-U

4.1. throw away- ära viskama, tornado- tornaado, tube- tuub, unemployment- tööpuudus

5. Ralf1 S

6. Iris D

6.1. damaged-kahjustatud,death-surm, destroy-hävitama, destruction-hävitustöö, disease-haigus, display-väljapanek, donation-annetus, drought-põud, dustbin-prügikast

7. Hendrik P

7.1. packet - pakett, passer by - mööduja, pollution - reostus, poverty - vaesus, proud - uhke, publicise - avalikustama.

8. Angelina E-F

8.1. earth - Maa, earthquake - maavärin, erupt - purskama, failure - läbikukkumine, famine - näljahäda, feed - sööta, flood - üleujutus, forest fire - metsatulekahju, fund-raising - rahakogumine.

9. Mona Liisa R

9.1. raffle - loterii, recycle - taaskasutama, recycling bin - prügikast prügikonteiner, reduce - vähendama, reject - keeduma, remote - kauge, rescue - vabastama, rubbish - prügi.

10. Mona Eliis H

11. Oskar M-N

11.1. Money-raha,mule-muul,market-turg,middle-keskel,man-mees,motor-mootor,moss-sammal,mate-sõber,nail-küüs,nipple-nibu,nasty-rõve,national-riiglik. mu töövihik on koolis, need sõnad sobivad ka.

11.2. OMGG OK (Jaana)

12. Silver I-L