Projektna okolina. Upravljanje promjenama.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Projektna okolina. Upravljanje promjenama. by Mind Map: Projektna okolina. Upravljanje promjenama.

1. 4-K MODEL

1.1. KOMPLEKSNOST

1.1.1. organizacijska kompleksnost

1.1.1.1. broj ljudi

1.1.1.2. broj odjela

1.1.1.3. broj organizacijskih jedinica

1.1.1.4. broj vanjskih partnera

1.1.2. resursna kompleksnost

1.1.2.1. količina resursa (vrijeme, kapital, broj procesa, i sl.)

1.1.3. tehnička kompleksnost

1.1.3.1. razina inovacija

1.2. KOMPLETNOST

1.3. KONKURENTNOST

1.4. KUPCI/KLIJENTI

2. čine ju

2.1. UNUTRAŠNJI ČIMBENICI

2.1.1. na razini organizacije

2.1.1.1. misija

2.1.1.2. vizija

2.1.1.3. strategija

2.1.1.4. zaposlenici

2.1.1.5. organizacijska struktura

2.1.1.6. proizvod/usluga

2.1.1.7. lokacija

2.1.1.8. veličina organizacije

2.1.2. na razini projekta

2.1.2.1. projektni tim

2.1.2.2. projektni menadžer

2.2. VANJSKI ČIMBENICI

2.2.1. ekonomsko okruženje

2.2.2. demografsko okruženje

2.2.3. socio-kulturno okruženje

2.2.4. prirodno okruženje

2.2.5. tehnološko okruženje

2.2.6. pravno okruženje

2.2.7. političko okruženje

3. svi procesi vezani uz vođenje projekta

4. PROBLEM

4.1. otpor zaposlenika

4.1.1. PRETHODNE/SADAŠNJE OBVEZE

4.1.2. EGO PROTEKCIJA

4.1.3. OBRANA VRIJEDNOSTI

4.1.4. NEDOSTATAK INFORMACIJA

4.1.5. STRAH

4.1.6. UTJECAJ POJEDINCA

4.1.7. UTJECAJ GRUPE

4.1.8. TEORIJA PRAVEDNOSTI !!!!!!!

5. principi za uspjeh sustavnog upravljanja promjenama

5.1. stvaranje i prihvaćanje vizije

5.2. izrada plana akcija

5.3. prepoznavanje izazova

5.4. rušenje postojećih organizacijskih obrazaca

5.5. provođenje promjena na način da se uključe svi zaposlenici

5.6. praćenje rezultata

5.7. evaluacija postignutih rezultata, prilagodba i novi pogledi na budućnost