Δεδομένα/Πληροφορίες

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Δεδομένα/Πληροφορίες by Mind Map: Δεδομένα/Πληροφορίες

1. Εφαρμογή "Υπολογιστικά Φύλλα"

1.1. Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία δεδομένων σε μορφή γραμμών και στηλών

1.2. Βασικά στοιχεία του προγραμματος

1.2.1. Γραμμή μενού :Βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης του προγράμματος και αποτελείται απο μια σειρά απο λίστες λειτουργιών που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης να πραγματοποιηθούν στα δεδομένα που απεικονίζονται στο υπολογιστικό φύλλο παρακάτω.

1.2.2. Γραμμή εργαλείων:Βρίσκεται ακριβώς κάτω απο την Γραμμή μενού και παραθέτει μια σειρά ενεργειών σε μορφή εικονιδίων ,τις οποίες καλούν οι χρήστες πιο συχνά κατά την επεξεργασία δεδομένων τους.

1.2.3. Το υπολογιστικό φύλλο: Διαχωρίζεται σε γραμμές και στήλες .Οι γραμμές ονομάζονται με νούμερα ,ενώ οι στήλες με λατινικά.Κάθε κελί πέρνει την ονομασία του απο το συνδιασμό του ονόματος της στήλης και της γραμμής που ανήκει.

1.3. Λειτουργίες επεξεργασίας πάνω στα Υπολογιστικά Φύλλα.

1.3.1. Ταξινόμηση

1.3.1.1. Επιλέγουμε με το ποντίκι (απλή επιλογή) ένα οποιοδήποτε κελί από τα δεδομένα μας και στη συνέχεια επιλέγουμε από την γραμμή μενού Δεδομένα^Ταξινόμηση. Αμέσως μετά εμφανίζεται ένα παράθυρο που μας παρέχει τη δυνατότητα να ταξινομήσουμε τα δεδομένα μας με βάση το όνομα, το φύλο, το αγαπημένο μάθημα κ.λπ.

1.3.2. Μαθηματικές πράξεις μεταξύ των κελιών

1.3.2.1. Πρόσθεση Αφαίρεση Πολλαπλασιασμός Διαίρεση

1.3.2.1.1. Για να πραγματοποιηθεί μία πράξη σε ένα κελί, πρέπει να βάλουμε πρώτα το σύμβολο ίσον (=) και μετά την πράξη. Για παράδειγμα, η πράξη «=15/5» μας δίνει ως αποτέλεσμα το τρία (3).

1.3.2.1.2. Ακόμη,μπορούμε να αναφερόμαστε στο περιεχόμενο ενός κελιού χρησιμοποιώντας το όνομα του. Έτσι η πράξη «=C4/2» θα εμφανίσει τον αριθμό που βρίσκεται στο κελί C4 διαιρεμένο δια δύο.

1.3.3. Συναρτήσεις της εφαρμογής

1.3.3.1. Με την επιλογή «fx» στη γραμμή τύπων εμφανίζονται οι διαθέσιμες συναρτήσεις με αλφαβητική σειρά ή χωρισμένες κατά κατηγορία. Μπορούμε να δούμε τη σύνταξη των συναρτήσεων στο κάτω μέρος του παραθύρου ή, με την επιλογή της Βοήθειας, μπορούμε να δούμε παραδείγματα χρήσης μιας συνάρτησης.

1.3.3.2. SUM( )

1.3.3.2.1. Η συναρτηση αυτή αθροίζει τα στοιχεία που βρίσκονται στο εύρος το οποίο πέρνει ως όρισμα.

1.3.3.3. AVERAGE( )

1.3.3.3.1. Η συνάρτηση αυτή δίνει την μέση τιμή των κελιών που πέρνει ως όρισμα.

1.3.3.4. COUNTIF( )

1.3.3.4.1. Η συνάρτηση επιστρέφει τον αριθμό των κελιών στο ζητούμενο εύρος τα οποία έχουν τιμή ίση με την ζητούμενη.

2. Συλλογή Πληροφοριών

2.1. Αφορά συνήθως ένα σύνολο χαρακτηριστικών που συλλέγονται για μια πληθόρα οντοτήτων και αναπαριστούν καταστάσεις που συνέβησαν ή θα συνέβουν.

2.1.1. Για παράδειγμα μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες για ένα σύνολο ανθρώπων ,οπώς φίλων μας, για αθλητές μιας συγκεκριμένης ομάδας , για διαφορετικά είδη φυτών ,για αυτοκίνητα κτλ.

3. Επεξεργασία Δεδομένων

3.1. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε πολλές φορές τα επεξεργαζόμαστε με σκοπό να εξάγουμε διάφορα συμπεράσματα.

3.2. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Η επεξεργασία δεδομένων μπορεί να γίνει με τον ανθρώπινο νου και χειρόγραφες πράξεις όπως τα παλαιότερα χρόνια που δεν υπήρχαν υπολογιστές.Με την χρήση των υπολογιστών όμως όλα αυτα απλοποιήθηκαν.

3.3. ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές διαθέτουν μια πληθόρα προγραμμάτων για την επεξεργασία δεδομένων.

3.4. Είδη επεξεργασίας δεδομένων