Пиразолын уламжлалын эмийн бэлдмэлүүд

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Пиразолын уламжлалын эмийн бэлдмэлүүд by Mind Map: Пиразолын уламжлалын эмийн бэлдмэлүүд

1. Антипирин

1.1. Хими шинж

1.1.1. Үэргүй

1.1.2. Гашуувтар амттай

1.1.3. Өнгөгүй

1.1.4. Талст нунтаг

1.2. Физик шинж

1.2.1. Усанд маш хялбар

1.2.2. Хлороформ

1.2.3. Спиртэнд хялбар уусна

1.2.4. Эфирт муу уусна

1.3. Тоон тодорхойлолтын арга

1.3.1. Йодометрийн арга

1.4. Таних урвал

1.4.1. Электролитын халагдах урвал

1.4.2. Комплекс үүсгэх урвал

2. Фенилбутазон

2.1. Хими шинж

2.1.1. Цагаан шаравтар

2.1.2. Суурьлаг шинж чанартай

2.2. Физик шинж

2.2.1. Усанд уусахгүй

2.2.2. Спиртэнд муу уусна

2.2.3. Эфир

2.2.4. Хлороформ

2.2.5. Ацетон

2.2.6. NaOH-д уусна

2.3. Тоон тодорхойлолтын арга

2.3.1. Саармагжуулах арга

2.4. Таних урвал

2.4.1. Төмөрийн (III) хлоридтой сэгсрэхэд шар тунадас үүснэ

2.4.2. Шүлтэнд ууссан уусмал н хүнд металлын ионтой өнгөтэй комплексийг үүсгэнэ

2.4.3. Электролитын халагдах урвалд орно

3. Пропифеназон

3.1. Физик шинж

3.1.1. Усанд муу уусна

3.1.2. Спирт

3.1.3. Метилен хлорид

3.1.4. Хлороформ

3.1.5. Эфирт хялбар уусна

3.2. Хими шинж

3.2.1. Цагаан шаргал

3.2.2. Талст нунтаг

3.3. Таних урвал

3.3.1. Төмөрийн (III) хлорид дусаахад улаанхүрэн өнгө

3.3.2. Хлортустөрөгчийн хүчил нэмэхэд шар өнгө өгнө

4. Амидопирин

4.1. Хими шиж

4.1.1. Үнэргүй

4.1.2. Гашуун амттай

4.1.3. Цагаан талст

4.2. Физик шинж

4.2.1. Усанд удаан уусна

4.2.2. Спиртэнд хялбар уусна

4.2.3. Хлороформд маш удаан

4.2.4. Эфирт уусна

4.3. Тоон тодорхойлолтын арга

4.3.1. Саармагжуулах арга

4.4. Таних урвал

4.4.1. Мөнгөн тольны урвал

4.4.2. Төмөрийн (III) хлорид нэмэх

5. Хэрэглэх

5.1. өвдөлт намдаах

5.2. Халуун бууруулах

5.3. Үрэвслийн эсрэг

6. Анальгин

6.1. Хими шинж

6.1.1. Цагаан шаргал

6.1.2. Үнэргүй

6.1.3. Гашуувтар амттай

6.1.4. Талст нунтаг

6.2. Физик шинж

6.2.1. Усанд хялбар уусна

6.2.2. Спиртэнд муу

6.2.3. Эфир

6.2.4. Хлороформ

6.2.5. Ацетонд уусахгүй

6.3. Тоон тодорхойлолтын арга

6.3.1. Йодометрийн арга

6.4. Таних урвал

6.4.1. Исэлдэх урвал

6.4.2. Гидролизд орж задарна

6.4.3. Төмөрийн (III) хлоридтой урвалд оруулахад шар өнгөтэй болно

6.4.4. Натрын ионы урвал өгнө

6.4.5. Сулруулсан хүхрийн хүчил ба хлорын шохойн уусмал нэмэхэд ногоон, шар өнгөнд шилжинэ

7. Хадгалах

7.1. Шар шилэнд

7.2. Гэрлээс хол