Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nguyễn Du by Mind Map: Nguyễn Du

1. Cuộc đời

1.1. 1765-1820

1.2. Quê cha: Hà Tĩnh

1.3. Quê mẹ: Bắc Ninh

1.4. Sinh ra và lớn lên ở kinh thành Thăng Long

1.5. Quê vợ: Thái Bình

1.6. => Tiếp nhận văn hóa nhiều vùng miền tạo tiền đề cho tác giả tổng hợp nghệ thuật

1.7. Xuất thân quyền quý

1.7.1. Cha Nguyễn Nghiễm - Tể tướng

1.7.2. Anh Nguyễn Khản - Tham tụng mê hát xướng

1.7.3. Dòng dõi nhiều người đổ đạt làm quan

1.7.4. => Nguyễn Du có điều kiện dùi mài kinh sử, và hiểu biết về cuộc sống ở chốn phong hoa

1.8. Trải qua nhiều biến cố gia đình và thời đại

1.8.1. Gia đình

1.8.1.1. 10 tuổi cha mất

1.8.1.2. 13 tuổi mẹ qua đời

1.8.1.3. Sống với anh cả, 15 tuổi anh vướng vào vòng lao lý bị bắt giam

1.8.1.4. 18 tuổi đỗ Tam Trường nhận một chức quan ở Thái Nguyên

1.8.2. Thời đại

1.8.2.1. Chứng kiến sự thối nát của xã hội Lê Chiêu Thống "Cõng rắn cắn gà nhà"

1.8.2.2. Khởi nghĩa Tây Sơn đánh tan quân Thanh, Nguyễn Du lưu lạc ở Thái Bình, Hà Tĩnh

1.8.2.3. Theo Nguyễn Ánh và bị bắt giam phải sống tại Tiên Điền

1.8.2.4. 1802: Nguyễn Ánh mời Nguyễn Du ra làm quan cả đời

1.8.2.5. 1813: Đi sứ Trung Quốc lần 1

1.8.2.6. 1820: Đi sứ lần 2

1.8.2.7. 1965: Được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới

1.8.3. => Nguyễn Du có điều kiện trải nghiệm cuộc sống quý tộc rồi đến gió bụi phong trần giúp ông có vốn sống phong phú, lặn lội ở các vùng quê giúp ông có vốn ngôn ngữ dân gian quý giá

2. Sự nghiệp văn học

2.1. Các sáng tác chính

2.1.1. Tác phẩm chữ Hán

2.1.1.1. "Thanh hiên thi tập" gồm 78 bài thơ chữ Hán

2.1.1.2. "Nam trung tạp ngâm" 40 bài viết khi làm quan ở Huế và Quảng Bình

2.1.1.3. "Bắc hành tạp lục" 13 bài viết khi đi sứ Trung Quốc

2.1.2. Tác phẩm chữ Nôm

2.1.2.1. "Truyện Kiều" truyện thơ Nôm viết về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến

2.1.2.2. "Văn chiêu hồn" thể song thất lục bát, khá phổ biến kể cả nhà chùa

2.2. Đặc điểm về nội dung và nghệ thuật

2.2.1. Đặc điểm nội dung

2.2.1.1. Đối tượng: con người nhỏ bé, bất hạnh và người phụ nữ

2.2.1.2. Thái độ: cảm thông sâu sắc và đề cao vẻ đẹp của con người đồng thời lên án các thế lực bạo tan chà đạp con người

2.2.1.3. => Tiêu biểu cho trào lưu nhân đạo chủ nghĩa

2.2.2. Đặc điểm nghệ thuật

2.2.2.1. Sử dụng thành công nhiều thể thơ Trung Quốc

2.2.2.2. Sử dụng nhuần nhuyễn điêu luyện

2.2.2.3. Việt hóa các yếu tố ngoại nhập đặc biệt là Trung Quốc