ธาตุแทรนซิชัน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ธาตุแทรนซิชัน by Mind Map: ธาตุแทรนซิชัน

1. ธาตุแทรนซิชัน เป็นธาตุที่มี valence electrons อยู่ใน -d หรือ -f แบ่งเป็น

1.1. หมู่ IIIB , หมู่ IVB, หมู่ VB , หมู่VIB , หมู่ VIIB , หมู่ VIIIB, หมู่ IB , หมู่ IIB

2. ความคล้ายคลึงตามคาบ

2.1. อนุกรมแทรนสิชันที่ 1 ธาตุ Sc-Cu มีอิเล็กตรอน 3d-orbital

2.2. อนุกรมแทรนสิชันที่ 2 ธาตุ Y-Ag มีอิเล็กตรอน 4d-orbital

2.3. อนุกรมแทรนสิชันที่ 3 ธาตุ La-Au มีอิเล็กตรอน 5d-orbital

2.4. อนุกรมแลนทาไนด์ ธาตุ Ce-Lu มีอิเล็กตรอน 4f-orbital

2.5. อนุกรมแอกทิไนด์ ธาตุ Th-Lr มีอิเล็กตรอน 5f-orbital

3. สมบัติของธาตุแทรนซิชัน

3.1. 1.มีเลขออกชิเดชันมากกว่า 1 ค่า ยกเว้น IIIB มีค่า +3 และ IIB +2 เท่านั้น

3.2. 2.สารประกอบหลายตัวเป็นพาราแมกเนติก

3.3. 3.สารประกอบส่วนใหญ่มีสี ยกเว้น หมู่IIIB

3.4. 4.เกิดสารประกอบเชิงซ้อนได้ง่าย

3.5. 5.มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดค่อนข้างสูง

4. หมู่ IIIB

4.1. Ac

4.1.1. ทุกตัวเป็นกัมถัน

4.2. La

4.2.1. คล้ายธาตุเรพรีเซนเททีฟเกิดจากสารประกอบ

4.3. Sc

4.3.1. สารประกอบไม่มีสี

4.3.2. ไฮดรอกไซต์

4.3.3. คาร์บอเบต

4.3.4. ซัลเฟอร์

4.3.5. สารประกอบออกไซต์จะเสถียร

4.4. Y

5. หมู่ IVB

5.1. Rt

5.2. Ti

5.2.1. วาวคล้ายเงิน

5.2.2. Tb Tm สูงมาก

5.2.3. แข็งเหนียว

5.2.4. ความหนาแน่นที่น้อยสุด

5.2.5. สามารถนำไปทำชิ้นส่วนเครื่องบิน

5.2.6. น้ำหนักเบา

5.2.6.1. โลหะเจือจาง

5.2.6.2. ใช้ทำทันตกรรมและปลูกถ่ายกระดูก

5.2.7. ทันต่อการกัดกร่อน

5.2.7.1. ทำให้เกิดควันขาวในอากาศ

5.2.7.1.1. ใช้เขียนข้อความบนอากาศ

5.3. Hf , Zr

5.3.1. สมบัติทางกายภาพใกล้เคียงกัน

5.3.2. ขนาดใกล้เคียงกัน

5.3.2.1. ละลายได้ดีในกรด

5.3.2.2. ZrO2

5.3.2.2.1. เบ้าทนไฟ

5.3.2.2.2. วัสดุทนไฟ

6. หมู่ VB

6.1. สารประกอบออกไซต์มีสมบัติเป็นเบส

6.2. V , Nb , Ta ,Dd

6.3. สารประกอบออกไซต์ V , Nb , Ta

6.4. Nb , Ta คล้ายกัน

6.5. Na อุณหภูมิต่ำมาก จะมีค่าไฟฟ้าสูงขึ้น

7. หมู่ VIB

7.1. w

7.2. Sg

7.3. Cr

7.3.1. ป้องกันการผุกกร่อน

7.3.2. เคลือบที่ผิวกันกรดและด่าง

7.3.3. Cr2O3 ใช้เคลือบโลหะ

7.4. Mo

7.4.1. ทนความร้อนสูงได้

7.4.1.1. ทำหลอดเอกซ์เรย์

7.4.1.2. เตาเผา

7.4.2. เส้นลวดในหลอดไฟฟ้า

7.4.3. เจือจางในเหล็กกล้า

8. หมู่ VIIB

8.1. Tc , Re

8.1.1. มีสมบัติคล้ายคลึงกันแต่ต่างจาก Mn

8.1.2. Tc2O7 , Re2O7เกิดจากการเผาโลหะในธรรมชาติ

8.2. Bh

8.3. Mn

8.3.1. อุณหภูมิสูงทำให้ปฎิกิริยารุนแรง

8.3.2. แข็งแรงแต่เปราะกว่าเหล็ก

8.3.3. ทนความร้อนได้น้อยกว่า

9. ตระกูลเหล็ก

9.1. Co

9.1.1. แข็งแรงสูงกว่าเหล็ก

9.2. Ni

9.3. Fe

9.3.1. ใช้ฉาบผิวเหล็กเพื่อป้องกันสนิม

9.3.2. อยู่ในอากาศจะเกิดสนิม

10. ตระกูลแพลทินัม

10.1. ใช้ทำอิเล็กโทรด

10.2. Pt นำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดี

10.3. Pd ใช้ตัวเร่ง

10.4. ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฎิกิริยา

10.5. จุดเดือด จุดหลอเหลวสูง

11. หมู่ IB

11.1. Ag , Au

11.1.1. ใช้ทำเครื่องประดับ

11.1.2. นำคาวมร้อนและไฟฟ้าได้ดี

11.1.3. ยืดเป็นเส้นได้

11.1.4. โลหะอ่อน

11.2. Cu

11.2.1. ทำลวดนำไฟฟ้า

11.2.1.1. ทองเหลือง

11.2.1.1.1. Cu + Zn

11.2.1.2. บรอนซ์

11.2.1.2.1. Cu+Sn

11.2.2. ผิวมันวาว

11.2.2.1. ใช้ทำเครื่องประดับ

11.2.2.2. ใช้ทำเหรียญ

12. หมู่ IIB

12.1. Hg

12.1.1. โลหะเจือจาง

12.1.1.1. siver amalgam

12.1.2. อิเล็กโทรด

12.1.3. เทอร์มอเตอร์

12.1.4. HgO

12.1.4.1. ทำกระจกเงา

12.2. Cd , Zn

12.2.1. ลักษณะมันวาวคล้ายเงิน

12.2.1.1. CdS สารกึ่งตัวนำ

12.2.1.1.1. ใช้ในโซลาร์เซลล์

12.2.1.2. เคลือบผิวเหล็กป้องกันสนิม

12.2.1.3. ทำให้สีผิวขุ่นมัว