Стратегии за търсене на информация в интернет

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Стратегии за търсене на информация в интернет by Mind Map: Стратегии за търсене на информация в интернет

1. Използване на различни тъсачки - Google, Bing, Yahoo и други

1.1. Внимание!!! Не винаги най-добрият резултат е в началото.

2. КЛЮЧОВИ ДУМИ

2.1. Правилно подбрани

2.2. Различни комбинации

2.3. Внимавай с правописа

3. ПРОВЕРКА

3.1. На автора на информацията

3.2. На датата на публикацията

3.3. На ползваните и цитирани източници

3.4. Проверявайте в минимум 3 различни източника

4. ПРЕЦЕНКА ЦЕЛИТЕ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Защо е публикувана информацията?

4.2. Обмисляне на посланията и евентуалните скрити цели на текста