Giải đấu Đại Lục

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Giải đấu Đại Lục by Mind Map: Giải đấu Đại Lục

1. GĐ chuẩn bị

1.1. Quản trị

1.1.1. Thông tin giải đấu

1.1.1.1. Nội dung, Thể Lệ

1.1.1.2. Phần thưởng

1.2. DEV

1.2.1. Chốt thông tin giải đấu

1.2.1.1. Khả thi kỹ thuật

1.2.1.2. Phương thức triển khai

1.2.1.3. Dự kiến tài nguyên

1.3. MKT

1.3.1. Content cho giải đấu

1.3.1.1. Bài đăng nhá hàng về thông tin giải đấu

1.3.1.1.1. Tạo vote về event cho người chơi thảo luận

1.3.1.1.2. Tạo box thảo luận về các vật phẩm ingame mong muốn xuất hiện

1.3.1.2. Thể lệ giải đấu

1.3.1.2.1. Điều kiện đăng ký thi đấu

1.3.1.2.2. Thời gian diễn ra giải đấu

1.3.1.2.3. Nội dung thi đấu

1.3.1.2.4. Thể thức thi đấu

1.3.1.3. Quy trình giải đấu

1.3.1.3.1. Đăng ký thi đấu

1.3.1.3.2. Quy định khi tham gia giải đấu

1.3.1.4. Phần thưởng giải đấu

1.3.1.4.1. List phần thưởng các thứ hạng kèm hình ảnh

1.3.1.4.2. Lưu ý về phần thưởng

1.3.1.5. Sự kiện giải đấu

1.3.1.5.1. Dự đoán đội vô địch

1.3.1.5.2. Highlight hay nhất giải đấu

1.3.1.5.3. Bang hội, thành viên xuất sắc nhất

1.3.1.5.4. Bang hội, thành viên phong cách nhất

1.3.1.5.5. Đồng hành cùng giải đấu

1.3.2. Trang landipage đăng ký

1.3.2.1. Trailer giải đấu

1.3.2.1.1. Chuẩn bị kịch bản

1.3.2.2. Giao diện landipage

1.3.2.2.1. Background giải đấu

1.3.2.2.2. From đăng ký

1.3.2.2.3. Tab nội dung

1.4. CSKH

1.4.1. Trả lời thông tin về giải đấu

1.4.2. Tiếp nhận đóng góp về giải đấu

2. GĐ đăng ký

2.1. DEV

2.1.1. Web đăng ký

2.2. MKT

2.2.1. Bài đăng Fanpage

2.2.1.1. Bài nhắc nhở

2.2.1.1.1. Thời gian đăng ký giải đấu

2.2.1.1.2. Ảnh or video clip chế, viral về giải đấu

2.2.1.1.3. Điểm danh các phần thưởng hót của giải đấu

2.2.1.2. Bài cập nhật tình hình số lượng đội

2.2.1.3. Lịch thi đấu

2.2.1.3.1. Xác nhận các đội đăng ký hợp lệ

2.2.1.3.2. Nhắc nhở các đội đăng ký không hợp lệ fix thông tin

2.2.1.3.3. Chia bảng thi đấu vòng loại

2.2.1.3.4. Tạo lịch thi đấu vòng main event

2.2.1.4. Cập nhật thông tin giải đấu

2.2.1.4.1. Mail

2.2.1.4.2. SMS

2.2.1.4.3. Messenger Fanpage

2.3. Quản trị

2.3.1. Lên lịch thi đấu

2.3.2. Phân công nhiệm vụ

2.3.2.1. Phân trọng tài

2.3.2.2. Phân Livestream

2.3.2.3. Phân người quay

2.3.2.4. Phân hỗ trợ kỹ thuật

2.4. CSKH

2.4.1. Trả lời thông tin về giải đấu

2.4.2. Tiếp nhận thông tin về đăng ký

2.4.2.1. Lỗi đăng ký

2.4.2.2. Hủy đăng ký

2.4.2.3. Check trùng

3. GĐ thi đấu

3.1. MKT

3.1.1. Tổ chức Livestream

3.1.1.1. Kịch bản livestream

3.1.1.2. BLV livestream

3.1.2. Đưa tin về giải đấu

3.1.2.1. Kết quả trận

3.1.2.2. Kết quả bảng đấu

3.1.3. Tổng hợp HighLight

3.1.3.1. Highlight ngày thi đấu

3.1.3.2. Highlight pha xử lý

3.1.4. Sự kiện đi kèm với giải đấu

3.1.4.1. Dự đoán đội vô địch

3.1.4.2. Highlight hay nhất giải

3.1.4.3. Bang hội, thành viên xuất sắc nhất

3.1.4.4. Bang hội thành viên phong cách nhất

3.1.4.5. Đồng hành cùng giải đấu

3.2. DEV

3.2.1. Chuẩn bị máy chủ thi đấu

3.2.2. Chốt dữ liệu nhân vật

3.2.3. Tổ chức thi đấu

3.3. Quản trị

3.3.1. Theo dõi, điều hành thi đấu

3.3.2. Giải quyết các trường hợp phát sinh

3.3.2.1. Giải quyết tranh chấp

3.3.2.2. Lỗi game, Bug Game

3.3.2.3. Thay đổi thể lệ, phần thưởng

3.4. CSKH

3.4.1. Trả lời thông tin về giải đấu

3.4.2. Tiếp nhận khiếu nại

3.4.3. Hỗ trợ Livestream

4. GĐ trao giải

4.1. DEV

4.1.1. Chuẩn bị quà ingame

4.1.2. Chuẩn bị quà web

4.2. MKT

4.2.1. Bài vinh danh

4.2.2. Highlight

4.2.2.1. Đội vô địch

4.2.2.2. Các trận hay

4.2.2.3. Toàn giải đấu

4.2.3. Nhìn lại giải đấu

4.2.3.1. Các con số về giải đấu

4.2.3.2. Video tổng kết giải đấu

4.3. Quản trị

4.3.1. Tổ chức offline

4.3.2. Chuẩn bị quà hiện vật