Порядок створення атестаційних комісій. Щороку до 20 вересня створюються

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Порядок створення атестаційних комісій. Щороку до 20 вересня створюються by Mind Map: Порядок створення атестаційних комісій. Щороку до 20 вересня створюються

1. Атестаційні комісії III рівня

1.1. Створюються

1.1.1. в Міністерстві освіти і науки

1.1.2. Міністерстві молоді та спорту Автономної Республіки Крим

1.1.3. органах управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

1.1.4. інших відповідних структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади

1.2. Мають право

1.2.1. атестувати на відповідність займаній посаді керівні кадри навчальних та інших закладів

1.2.2. атестувати осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

1.2.3. атестувати на відповідність займаній посаді педагогічних працівників

1.2.4. присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" педагогічним працівникам

1.2.5. присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", присвоювати педагогічні звання педагогічним працівникам

1.2.6. розглядати апеляції нарішення атестаційних комісій I та II рівнів

2. Атестаційні комісії II рівня

2.1. Створюються

2.1.1. у відділах освіти районних

2.1.2. у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій

2.1.3. інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні та інші заклади.

2.2. Мають право

2.2.1. атестувати на відповідність займаній посаді

2.2.1.1. керівних кадрів навчальних та інших закладів

2.2.1.2. методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів)

2.2.1.3. працівників районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти

2.2.1.4. завідувачів та консультантів районних психолого-медико-педагогічних консультацій

2.2.1.5. педагогічних працівників навчальних закладів і установ, у яких не створено атестаційні комісії та осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

2.2.2. присвоювати кваліфікаційні категорії "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії"

2.2.3. присвоювати кваліфікаційні категорії, педагогічні звання педагогічним працівникам навчальних закладів і установ, у яких не створено атестаційні комісії

2.2.4. присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", присвоювати педагогічні звання за клопотанням атестаційних комісій I рівня

2.2.5. порушувати клопотання перед атестаційними комісіями III рівня про присвоєння педагогічним працівникам районних кабінетів кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічного звання "практичний психолог-методист"або про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, педагогічному званню

2.2.6. розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I рівня

3. Атестаційні комісії I рівня

3.1. Створюються

3.1.1. у дошкільних навчальних закладах

3.1.2. загальноосвітніх навчальних закладах

3.1.3. позашкільних

3.1.4. професійно-технічних

3.1.5. ВНЗ I-II рівнів акредитації

3.1.6. навчально-методичних (науково-методичних) установах

3.1.7. закладах післядипломної педагогічної освіти

3.1.8. спеціальних установах для дітей

3.1.9. закладах охорони здоров'я, культури, соціального захисту та інших закладах і установах, у штаті яких є педагогічні працівники

3.2. Мають право

3.2.1. атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді

3.2.2. присвоювати кваліфікаційні категорії "спеціаліст","спеціаліст другої категорії","спеціаліст першої категорії"

3.2.3. порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II,III рівнів

4. Склад усіх комісій

4.1. Голова

4.2. Заступник голови

4.3. Секретарь

4.4. Члени атестаційної комісії