Організація атестації

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Організація атестації by Mind Map: Організація атестації

1. Строки проведення

1.1. Щороку до 10 жовтня

1.1.1. керівники навчальних закладів подають списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.

1.1.2. подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію

1.1.3. про перенесення строку атестації

1.1.4. подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

1.2. До 20 жовтня

1.2.1. атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються

1.2.2. графік роботи атестаційної комісії

1.2.3. приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації

1.3. до 1 березня

1.3.1. Керівник навчального закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період

1.4. до 15 березня

1.4.1. комісія вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються

1.4.2. ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов'язків

2. Вивчається

2.1. виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності

2.2. стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів

2.3. результати державної атестації навчального закладу

2.4. результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляд

2.5. додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів

2.6. підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу

2.7. ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування

2.8. додержання педагогічної етики, моралі

2.9. звіти керівника про свою роботу на загальних зборах

2.10. аналіз розгляду звернень громадян

3. Атестація педагогічних працівників здійснюється

3.1. комісіями I рівня

3.1.1. до 1 квітня

3.2. комісіями II рівня

3.2.1. до 10 квітня

3.3. комісіями III рівня

3.3.1. до 25 квітня