Nguồn lực tài chính cho hoạt động đoàn ở cơ sở

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nguồn lực tài chính cho hoạt động đoàn ở cơ sở by Mind Map: Nguồn lực tài chính cho hoạt động đoàn ở cơ sở

1. Dự án Khu vui chơi thiếu nhi

1.1. Tận dụng Nhà tập luyện TDTT của xã để làm địa điểm lắp đặt

1.2. Kêu gọi XH hóa, vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm ủng hộ để có kinh phí đầu tư ban đầu

1.3. Xã đoàn chịu trách nhiệm quản lý, đoàn viên khối thôn sẽ phụ trách vận hành, hưởng thù lao theo thỏa thuận, phần lợi nhuận sẽ sung vào quỹ hoạt động đoàn

1.4. Khuyến khích đoàn viên khối thôn đấu thầu mảng ăn uống, dịch vụ kèm theo để tăng thu nhập cho cá nhân đoàn viên, tiền đấu thầu sung vào quỹ hoạt động đoàn

2. Dự án HTX Rau sạch Thanh Niên

2.1. Lập kế hoạch dự án cụ thể, dự trù kinh phí đầu tư. Đồng thời khảo sát nhu cầu về rau sạch của người dân trên địa bàn cũng như các đầu ra khác như siêu thị, chuỗi cung ứng rau sạch… để đánh giá tính khả thi của dự án trước khi bắt tay thực hiện.

2.2. Thuê/mượn phần đất công của xã chưa sử dung để làm mặt bằng xây dựng trang trại/nhà lồng. Phần chi phí thuê đất này Xã đoàn sẽ xin sung vào quỹ hoạt động đoàn.

2.3. Dự án thực hiện theo mô hình HTX tập thể, dựa trên dự trù kinh phí đầu tư để tính toán số cổ phần và giá trị cổ phần. Đoàn viên thanh niên trong xã có tiền đều có thể góp vốn bằng hình thức mua cổ phần

2.4. Xã đoàn chịu trách nhiệm quản lý, đoàn viên có cổ phần sẽ trực tiếp tham gia lao động sản xuất, hưởng thù lao theo thỏa thuận. Phần lợi nhuận sẽ thực hiện chia cổ tức cho thành viên HTX theo tỉ lệ cổ phần nắm giữ.

3. Dự án Quán cà phê Thanh Niên - Cà phê sáng cùng Lãnh đạo

3.1. Dự án chủ yếu phục vụ mục đích chính trị, không đặt trọng tâm vào lợi nhuận.

3.2. Xã đoàn xin ý kiến lãnh đạo về chủ trương mở quán cà phê sáng ở phần sân nằm giữa khối nhà hành chính và Trung tâm học tập công đồng.

3.3. Mục đích của dự án là giúp người dân tiếp cận và có tiếng nói trực tiếp với lãnh đạo xã trong không gian cà phê thân tình buổi sáng, tạo hình ảnh thân thiện của lãnh đạo chính quyền trong mắt người dân, đồng thời giúp lãnh đạo nắm bắt được tình hình địa phương, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

3.4. Quán cà phê cung cấp cà phê miễn phí cho lãnh đạo xã, và chỉ thu tiền phục vụ người dân ở mức thấp đảm bảo đủ chi trả chi phí nguyên vật liệu và thù lao cho người phục vụ.

3.5. Quán cà phê mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng thì dừng hoạt động. Đoàn viên khối thôn sẽ trực tiếp phục vụ cho quán cà phê và nhận thù lao theo thỏa thuận.

4. Dự án Hè tình nguyện - Hỗ trợ bà con nông dân sản xuất thanh long

4.1. Lực lượng nồng cốt thực hiện dự án là đoàn viên các trường phổ thông, CĐ-ĐH về sinh hoạt hè tại địa phương.

4.2. Xã đoàn sẽ điều phối để đoàn viên tham gia hoạt động hỗ trợ bà con nông dân sản xuất thanh long, cụ thể là bao búp chống mưa - một công việc đòi hỏi nhiều nhân công.

4.3. Nếu các hộ sản xuất thanh long được giúp đỡ có lòng hảo tâm thì sẽ tài trợ một khoản để sung vào kinh phí hoạt động của đoàn.

4.4. Cuối hè, Xã đoàn tổ chức tổng kết, trao thưởng cho các cá nhân đoàn viên hoạt động năng nổ, tích cực cho dự án.