Принципи навчання морфології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Принципи навчання морфології by Mind Map: Принципи навчання морфології

1. Специфічні

1.1. 1. Вивчення частин мови у зв'язку з іншими розділами.

1.2. 2. Вивчення частин мови на синтаксичній основі.

1.3. 3. Вивчення системи відмінювання частин мови і словотвору у зв'язку з орфографією.

1.4. 4. Вивчення частин мови у поєднанні з розвитком зв'язного мовлення учнів.

2. Дидактичні

2.1. 1. Систематичність

2.2. 2. Послідовність

2.3. 3. Науковість

2.4. 4. Наступність

2.5. 5. Перспективність

2.6. 6. Зв'язок теорї з практикою

2.7. 7. Наочність

2.8. 8. Доступність викладу

2.9. 9. Гуманізація

2.10. 10. Розвивальний характер навчання

2.11. 11. Індивідуалізація

3. Лінгводидактичні

3.1. 1. Увага до матерї мови

3.2. 2. Розуміння мовних значень

3.3. 3. Оцінка виразності мовлення

3.4. 4. Розвиток чуття мови

3.5. 5. Координація усного і писемного мовлення

3.6. 6. Пришвидшення темпу навчання