Напрями інформаційних технологій

Лабораторна робота №13

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Напрями інформаційних технологій by Mind Map: Напрями інформаційних технологій

1. Класифікація інформаційної технології по типу носія інформації.

1.1. паперова (вхідні і вихідні документи)

1.2. безпаперова (мережева технологія, сучасна оргтехніка, електронні гроші, документи) технології

2. Інформаційні технології класифікуються по ступеню типізації операцій:

2.1. поопераційні;

2.2. попредметні.

3. На рівні операційної діяльності вирішують наступні завдання:

3.1. обробка даних про операції, здійснені фірмою;

3.2. створення періодичних контрольних звітів про стан справ;

3.3. одержання відповідей на поточні запити й оформлення їх у виді паперових чи документів звітів.

4. Особливості технологій зв'язаних з обробкою даних

4.1. виконання необхідних фірмі задач по обробці даних про свою діяльність для підтримки контролю;

4.2. вирішення тільки структурованих задач з алгоритмом;

4.3. виконання стандартних процедур обробки;

4.4. виконання основного обсягу робіт в автоматичному режимі з мінімальною участю людини;

4.5. використання деталізованих даних;

4.6. мінімальну залучення в рішенні проблем з боку фахівців інших рівнів.