Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zivot u moru by Mind Map: Zivot u moru

1. Obalni Pojas

1.1. Alge

1.1.1. Morska Salata

1.1.2. Jadranski Bracic

1.1.3. Padina

1.2. Cijanobakterije

1.3. Zivotinje

1.3.1. Galeb Klaukavac

1.3.2. Puz Ogrc

1.3.3. Puz Priljepak

1.3.4. Dagnje

1.3.5. Rak Viticar (Brumbuljac)

2. Priobalni Pojas

2.1. Biljke Slanuse

2.1.1. Mrizica

2.1.2. Petrovac

2.1.3. Caklenjaca

2.1.4. Primorski Trputac

2.2. Primorska Gusterica

3. Morsko Dno

3.1. Nektoni

3.2. Planktoni

3.3. Biljke i Alge

3.3.1. Jadranski Klobucic

3.3.2. Cistozira

3.3.3. Morske Cvjetnice

3.3.3.1. Svilina

3.4. Zivotinje

3.4.1. Puz Bodljikavi Volak

3.4.2. Plemenita Periska

3.4.3. Hobotnica

3.4.4. Rak Samac (simbioza raka samca i moruzgve)

3.4.5. Hridinski Jezinac

3.4.6. Raza Kamenica

3.4.7. Morski Konjic

3.4.8. Koralji

3.4.8.1. Gorgonia

3.4.8.2. Crveni Koralj

4. Otvoreno More

4.1. Nektoni

4.2. Planktoni

4.2.1. Fitoplanktoni

4.2.2. Zooplanktoni

4.3. Alge

4.3.1. Alge Kremenjasice

4.3.2. Svjetleci Bicasi

4.4. Zivotinje

4.4.1. Meduze

4.4.2. Ribe

4.4.3. Morski Pas Modrulj

4.4.4. Dobri Dupin

4.4.5. Sredozemna Medvjedica

5. Podrucje Plime i Oseke

5.1. Crvena Moruzgva

6. Povezanost Organizama u Moru

6.1. Hranidbeni Lanac

6.1.1. Proizvodjaci

6.1.2. Potrosaci 1. Reda

6.1.3. Potrosaci 2. Reda

6.1.4. Potrosaci 3. Reda

6.1.5. Razlagaci