Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA) by Mind Map: Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA)

1. Requereix

1.1. Disseny d’activitats estimulants

1.2. Que s’ajustin millor als interessos i necessitats dels alumnes

2. Objectius

2.1. Trobar millors formes d’arribar a lots els alumnes i, per tant, de respondre a la diversitat

2.2. La diferència esdevé en un factor enriquidor i estimulant

2.3. Trencar les barreres diferenciades entre els alumnes

2.4. Donar un paper actiu a l’alumne en el seu procés d’aprenentatge

3. Possibilitats

3.1. Diversitat de formes de presentació

3.1.1. vídeo

3.1.2. àudio

3.1.3. imatge

3.1.4. còmic

3.1.5. mapes

3.1.6. altres formats

3.2. És accessible

3.3. Facilita l’aprenentatge.

3.4. Assegura l’accessibilitat i les tecnologies de suport

3.5. Fomenta la cooperació entre iguals

3.6. Incorpora les noves tecnologies

3.6.1. Potència la creativitat

3.6.2. Fomenta treball cooperatiu en xarca

3.6.3. Permet flexibilitat en temps i format

3.7. Promou

3.7.1. Confiança

3.7.2. Presa de decisions

3.7.3. Autonomia

3.7.4. Esforç

3.7.5. Autoregulació

3.7.6. Reflexió

4. Característiques

4.1. Transferible

4.1.1. Es poden utilitzar en contextos diferent

4.2. Significatiu i permanent

4.2.1. Perduren en el temps

4.3. Productiu

4.3.1. Permet activitats no reproductives

4.4. Funcional

4.4.1. Permeten resoldre problemes quotidians

5. Tècniques possibles

5.1. StopMotion

5.2. Croma

5.3. Videoconferències

5.4. Edició de vídeo

5.5. Revista digital

5.6. Ràdio Escolar

5.6.1. Falca literària Sant Jordi