Грошові потоки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Грошові потоки by Mind Map: Грошові потоки

1. 1. За спрямованістю руху коштів:

1.1. додатний грошовий потік

1.2. від'ємний грошовий потік

2. 2. За методом обчислення обсягу:

2.1. o валовий грошовий потік

2.2. o чистий грошовий потік

3. 3. За видами діяльності:

3.1. o грошовий потік від операційної діяльності

3.2. o грошовий потік від фінансової діяльності

3.3. o грошовий потік від інвестиційної діяльності

4. 4. За рівнем достатності обсягу:

4.1. o надлишковий грошовий потік

4.2. o дефіцитний грошовий потік

5. 5. За неперервністю формування:

5.1. o регулярний грошовий потік

5.2. o дискретний (епізодичний) грошовий потік

6. 6. За стабільністю часових інтервалів:

6.1. o з рівномірними часовими інтервалами

6.2. o з нерівномірними часовими інтервалами

7. 7. За періодом часу:

7.1. o короткострокові грошові потоки (до року);

7.2. o довгострокові грошові потоки (понад рік).

8. 8. Залежно від того, коли надходять кошти:

8.1. o пренумерандо

8.2. o постнумерандо

9. 9. За видами використовуваних валют:

9.1. o грошові потоки в національній валюти

9.2. o грошові потоки в іноземній валюті

10. 10. За законністю здійснення

10.1. o легальний грошовий потік

10.2. o нелегальний грошовий потік