Internet i internetski sadržaji

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Internet i internetski sadržaji by Mind Map: Internet i internetski sadržaji

1. Kritička procjena internetskih usluga i alata

1.1. Kriteriji procjene namjene i svrsishodnosti korištenja

1.1.1. privatna, obrazovna ili poslovna upotreba

1.1.2. samostalan rad, rad u grupi ili rad u timu

1.1.3. prostorna udaljenost suradnika

1.1.4. jednostavnost ili kompleksnost projekta

1.1.5. zahtjevnost zadatka ili projekta

1.2. Kriteriji mogućnosti usluge ili alata

1.2.1. dostupnost alata ili usluge

1.2.2. besplatna ili komercijalna upotreba

1.2.3. zahtjevi za upotrebu

1.2.4. jednostavnost upotrebe

1.2.5. mogućnost suradnje ili komunikacije

1.2.6. mogućnost dijeljenja sadržaja

2. Usluge interneta

2.1. WWW

2.1.1. eng. World Wide Web

2.1.2. dohvaćanje mrežnih stranica

2.1.3. pristup mrežnim stranicama putem mrežnih preglednika

2.1.3.1. Google Chrome

2.1.3.2. Mozilla Firefox

2.1.3.3. Safari

2.1.4. mrežne stranice pisane su u HTML jeziku

2.2. E-pošta

2.2.1. slanje i primanje

2.2.1.1. tekstualnih poruka

2.2.1.2. multimedijskih priloga

2.2.1.2.1. grafika

2.2.1.2.2. video

2.2.1.2.3. audio

2.2.1.2.4. poveznice

2.2.1.2.5. dokumenti

2.2.2. klijenti e-pošte

2.2.2.1. programi za slanje i čitanje e-pošte

2.2.2.2. Outlook

2.2.2.3. Mozilla Thunderbird

2.2.3. Webmail

2.2.3.1. za pristup je potreban web preglednik

2.2.3.2. primjeri

2.2.3.2.1. Gmail

2.2.3.2.2. Yahoo

2.2.3.2.3. Outlook

2.3. Društvene mreže

2.3.1. povezuju korisnike

2.3.2. komunikacija i dijeljenje sadržaja

2.3.3. primjeri

2.3.3.1. Facebook

2.3.3.2. Linkedln

2.4. Forum

2.4.1. razmjena mišljenja i iskustava putem mrežnog preglednika

2.4.2. skupine se dijele prema temama

2.4.3. pristup

2.4.3.1. anoniman

2.4.3.2. registracija

2.5. Videopoziv

2.5.1. izravna komunikacija između dvije osobe prijenosom slike i zvuka

2.5.2. prijenos putem

2.5.2.1. programa za računalo

2.5.2.1.1. Skype

2.5.2.2. programa za mobilne uređaje

2.5.2.2.1. Messenger

2.5.2.2.2. WhatsApp

2.5.2.2.3. Viber

2.6. Videokonferencija

2.6.1. komunikacija putem koje se u stvarnom vremenu izmjenjuje zvuk i video

2.6.2. namijenjena za dvije ili više osoba

2.6.3. primjer

2.6.3.1. Microsoft Teams

2.7. Webinar

2.7.1. edukacija korisnika putem interneta

2.7.2. korisnici su na mreži u realnom vremenu na različitim lokacijama

2.7.3. prijenos

2.7.3.1. videoprijenos

2.7.3.2. prezentacija sa zvukom

2.7.4. primjer

2.7.4.1. Adobe Connect

2.7.4.2. YouTube

2.7.5. najaktivniji je predavač

2.8. Chat

2.8.1. dijeljenje osobnih informacija na internetu

2.8.2. prvenstveno namijenjena komunikaciji dvaju korisnika

2.8.3. realno vrijeme

2.9. Elektronička kupovina

2.9.1. kupovanje putem specijaliziranih stranica za prodaju

2.9.2. primjeri mrežnih stranica

2.9.2.1. Amazon

2.9.2.2. AliExpress

2.9.2.3. eKupi

2.9.3. nedostatci

2.9.3.1. neprovjerene stranica

2.9.3.2. roba izgubljena u transportu

2.9.3.3. krađa identiteta

2.10. Internet bankarstvo

2.10.1. prijenos sredstava, plaćanje računa te pregledavanje i provjera stanja računa

2.10.2. pristup uz pomoć tokena i pina

2.10.3. naknada za uslugu se plaća u banci

2.11. učenje na daljinu

2.11.1. edukacija u virtualnom prostoru interneta

2.11.1.1. Edmodo

2.11.1.2. Moodle

2.11.1.3. Loomen

2.11.1.4. eTwinning

2.11.2. obrazovni blogovi

2.11.2.1. blog

2.11.2.1.1. internetski dnevnik u koji osim teksta možemo objavljivati i druge multimedijske sadržaje

2.11.2.2. namijenjen edukaciji

2.11.2.3. primjeri

2.11.2.3.1. www.znanostblog.com

2.11.2.3.2. www.oblakznanja.com

2.11.3. portali za učenje na daljinu

2.11.3.1. sustavi koji omogućuju učenje i izvođenje nastave pomoću računala i interneta uporabom digitalnih obrazovnih sadržaja

2.11.3.2. primjer

2.11.3.2.1. Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"

3. Internet - "mreža svih mreža"