Менеджмент соціального та інклюзивного середовища

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Менеджмент соціального та інклюзивного середовища by Mind Map: Менеджмент соціального та інклюзивного середовища

1. Модуль 1. Теоретичні засади менеджменту соціального на інклюзивного середовища

1.1. Тема 1. Сутність менеджменту соціального на інклюзивного середовища (2 год.) Семінарське заняття 1. Особливості менеджменту соціального та інклюзивного середовища (2 год.)

1.2. Самостійна робота 1. Менеджмент у діяльності соціального працівника Модульна контрольна робота 1

2. Модуль 3. Адміністративна робота в соціальному та інклюзивному середовищі

2.1. Тема 4. Стратегії адміністративної роботи (2 год.) Семінарське заняття 4. Інформаційне забезпечення менеджменту соціального та інклюзивного середовища (2 год.) Практичне заняття 2. Ухвалення управлінських рішень в діяльності соціального працівника (2 год.)

2.2. Самостійна робота 3. Підготовка прес-релізу Модульна контрольна робота 3

3. Модуль 4. Захист прав людини в соціальному та інклюзивному середовищі

3.1. Тема 5-6. Соціальна адвокація як інструмент захисту прав та свобод громадян (4 год.) Практичне заняття 3-4. Планування та інформаційне забезпечення адвокаційної кампанії (4 год.) Практичне заняття 5-6. Етапи організації соціальної рекламно-інформаційної кампанії (4 год.)

3.2. Самостійна робота 4. Інтерв’ю для ЗМІ Модульна контрольна робота 4

4. Формою підсумкового контролю навчальної дисципліни «Менеджмент соціального та інклюзивного середовища» є залік. Залік виставляється за сумою набраних балів за всі 4 модулі з дисципліни поділені на 100. Розрахунок: 236:100=2,36; К=2,36, де 236 - максимальна кількість балів, яку студент може набрати за навчальну дисципліну; 100 - сума набраних студентом балів ділиться на 100, якщо за навчальним планом з дисципліни передбачено залік. 2,36 - коефіцієнт з навчальної дисципліни.

5. Модуль 2. Організація і менеджмент соціального та інклюзивного середовища

5.1. Тема 2. Організація соціального та інклюзивного середовища (2 год.) Семінарське заняття 2. Сутність організації соціального та інклюзивного середовища (2 год.) Тема 3. Функції управління (2 год.) Семінарське заняття 3. Функції управління у менеджменті соціального та інклюзивного середовища (2 год.) Практичне заняття 1. Розвиток соціального та інклюзивного середовища та їх вплив (2 год.)

5.2. Самостійна робота 2. Функції процесу управління Модульна контрольна робота 2