Соціально-педагогічна діяльність в інклюзивному освітньому середовищі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Соціально-педагогічна діяльність в інклюзивному освітньому середовищі by Mind Map: Соціально-педагогічна діяльність в інклюзивному освітньому середовищі

1. Модуль 1. Інклюзія як напрям реформи освіти

1.1. Тема 1-2. Сучасний стан розвитку інклюзивної освіти в Україні. Характеристика мережі закладів освіти для дітей з ООП (4 год.) Семінарське заняття 1. Державна політика України у сфері інклюзивної освіти (2 год.)

1.2. Самостійна робота 1. Міжнародне і національне законодавство у сфері інклюзивної освіти Модульна контрольна робота 1

2. Модуль 2. Організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти

2.1. Тема 3-4. Соціальний супровід осіб з інвалідністю в процесі здобуття освіти. Особливості діяльності фахівців в інклюзивному середовищі (4 год.) Семінарське заняття 2. Система управління інклюзивною освітою в Україні (2 год.) Семінарське заняття 3. Обов’язки та напрями роботи соціального педагога в інклюзивному освітньому середовищі (2 год.) Практичне заняття 1. Партнерська взаємодія з метою організації інклюзивного освітнього середовища (2 год.)

2.2. Самостійна робота 2. Деонтологічні вимоги до діяльності педагогічних працівників в інклюзивному класі Модульна контрольна робота 2

3. Модуль 3. Соціалізація особистості в умовах інклюзивної освіти

3.1. Тема 5-6. Особливості організації роботи соціального педагога в інклюзивному освітньому середовищі. Консультації батьків, які виховують дитину з особливими освітніми потребами (4 год.) Семінарське заняття 4. Система соціально-педагогічної допомоги дітям з ОПП в закладах загальної середньої освіти (2 год.) Семінарське заняття 5. Планування та організація соціально-педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі (2 год.). Практичне заняття 2. Формування позитивного ставлення до дітей з ООП (2 год.)

3.2. Самостійна робота 3. Соціалізація дитини з особливими освітніми потребами Модульна контрольна робота 3

4. Модуль 4. Сучасні інноваційні освітні технології в інклюзії

4.1. Тема 7. Соціально-педагогічні технології в інклюзивному освітньому середовищі (2 год.) Семінарське заняття 6. Командна взаємодія у діяльності закладу освіти з врахуванням інклюзивного підходу (2 год.) Практичне заняття 3. Додаткові освітні послуги відповідно до особливих освітніх потреб дитини (2 год.)

4.2. Самостійна робота 4. Методична скарбничка Модульна контрольна робота 4

5. Формою підсумкового контролю навчальної дисципліни «Соціально-педагогічна діяльність в інклюзивному освітньому середовищі» є залік. Залік виставляється за сумою набраних балів за всі 4 модулі з дисципліни поділені на 100. Розрахунок: 226:100=2,26; К=2,26, де 226 - максимальна кількість балів, яку студент може набрати за навчальну дисципліну; 100 - сума набраних студентом балів ділиться на 100, якщо за навчальним планом з дисципліни передбачено залік. 2,26 - коефіцієнт з навчальної дисципліни.