Webes eszközök a matematika és fizika tanításában

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Webes eszközök a matematika és fizika tanításában by Mind Map: Webes eszközök a matematika és fizika tanításában

1. konnektivizmus

1.1. változatosabb tananyagokhoz való hozzáférés

1.2. érdekes ötletek, feladatok megosztása a kollégákkal

1.3. távolabbi kollégáktól kaphatunk visszajelzést a saját ötleteinkre, fejlesztéseinkre

2. Interaktív asztal

2.1. szerkesztési feladatok matematikából, eredmény megtekintése interaktív táblán

2.2. sorba-rendezéses feladatok megoldása csoportmunkában

2.3. Venn-diagramos

3. digitális tananyag

3.1. diák felkészülését segíti egy kiselőadáshoz

3.2. segíti a tanár felkészülését, ötleteket adhat

3.3. továbbszerkeszthető, érdekességekkel készülhetünk az órákra

4. eLearning

4.1. tananyaghoz kötődő érdekességek megosztása

4.2. saját készítésű tananyagok, összefoglalók feltöltése

4.3. versenyfeladatsorok, gyakorló példasorok, mintadolgozatok megosztása a diákokkal

5. okostelefon

5.1. óra közben is tudnak Internetezni a diákok, ez elvonhatja a figyelmüket

5.2. felhasználható: keresett információk, adatok óra közben gyorsan megkerestethetőek

5.3. szavazórendszer használatához eszközt nyújt

6. online fogalomtérképek

6.1. házi feladatként elkészíteni egy-egy anyagrészhez

6.2. összefoglalás után, felkészülni a témazáróra

6.3. megosztható a kollégákkal

7. Prezi

7.1. tananyagrész frontális feldolgozása

7.2. diákok kiselőadása

7.3. a kidolgozott rész megosztható a kollégákkal, diákokkal

8. Realika

8.1. megértést segítő videók a diákoknak, otthoni vagy osztálytermi vetítésre

8.2. a feladatlapok segítenek a diákoknak ellenőrizni a tudásukat

8.3. feladat-ötletek a fizikaórákhoz

9. videomegosztó szolgáltatások

9.1. kísérletek videóinak megosztása

9.2. mások által megosztott kísérleti videók bemutatása órán

9.3. tananyaghoz kapcsolódó filmrészletek levetítése

10. Varázstoll

10.1. szerkesztési lépések vázlatának készítése interaktív táblára és papírra egyszerre

10.2. szerkesztési lépések vázlatának készítése feladatlapokra

10.3. továbbképzéseken kézzel készített jegyzet digitalizálása

11. Wikipédia és wiki

11.1. kiselőadásra való felkészülésben segíti a diákokat

11.2. tananyaghoz kapcsolódó érdekességek felkutatása

11.3. a Wikipédián lévő szaktárgyi cikkek szerkesztése, javítása, létrehozása

12. technofília-technofóbia

12.1. technofób kollégák ellenségeskedése az új módszerek miatt

12.2. technofil diákok túlzott rajongása (már nem érdeklik a hagyományos módszerek)

12.3. technofil tanár megváltásként üdvözöl minden új lehetőséget, elvet minden régi módszert

13. LCMS rendszerek

13.1. tananyagok tárolása saját felhasználásra

13.2. fizika és matematikaszakköri anyagok szervezése a diákoknak

13.3. matematika és fizikaversenyekkel kapcsolatos időpontok, elérhetőségek, webcímek, feladatlapok tárolása

14. interaktív tábla

14.1. Geogebra szerkesztések matematika és fizikaórán

14.2. témaközi ellenőrző kérdések szavazórendszerrel

14.3. Sunflower szimulációk fizikából

15. mikroblog

15.1. osztálynak közös blog készítés (közösségépítés, információmegosztás)

15.2. tanári blog: a diákok feliratkozhatnak, előzetes információk a következő óráról, hasznos linkek közreadása

15.3. tudományos érdekességek megosztása, melyet az érdeklődő diákok követhetnek

16. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

16.1. az előző órán tanult új anyag megértésének ellenőrzése név nélkül

16.2. felmérhető, vannak e olyan diákok, akik a későbbiekben fizika vonalon mennének tovább, ha nincs, lehet könnyíteni az anyagon

16.3. osztályfőnökként a diákok igényeinek felmérése (milyen témák érdeklik, hova mennének kirándulni, melyik kísérőtanárt szeretnék, stb...)

17. Google dokumentumok

17.1. prezentációk készítése, megosztása

17.2. összefoglalók közös szerkesztése a diákokkal

17.3. feladatlapok szerkesztése, megosztása házi feladatként

18. podcasting

18.1. fizikai kísérletek videóinak megosztása

18.2. osztálykiránduláson készült felvételek megosztása

18.3. tananyaghoz kapcsolódó filmrészletek megosztása

19. cybermobbing

19.1. osztályfőnökként odafigyelni, hogy ne legyenek kiközösített diákok

19.2. osztályfőnökként és szaktanárként is beszélgetni a gyerekekkel egymás elfogadásáról

19.3. ha tudomást szerzünk egy diák zaklatásáról, az ügyet megfelelően kell kezelni (beszélgetések, tájékoztatás, nyomon követés, stb...)

20. felhő (cloud computing)

20.1. Google dokumentumok közös szerkesztése a diákokkal

20.2. saját óravázlatok online tárolása

20.3. prezentációk online tárolása, megosztása diákokkal, kollégákkal

21. kollaboratív tanulás vs. egyéni munka

21.1. egy anyagrész feldolgozása, egymásnak való megtanítása

21.2. fizikából tananyaghoz kapcsolódó érdekességek után való közös kutatás

21.3. megoldásához kutatást igénylő feladatlap közös kidolgozása (választhatnak önálló és csoportos megoldás között)

22. projekt - virtuális tanulási környezet által támogatottan

22.1. egy fizikához kapcsolódó téma közös kidolgozása, Google dokumentumba szerkesztése

22.2. az adott témában alkotó matematikusok összegyűjtése Google prezentációban

22.3. az osztálykirándulás célvárosáról való kutatás

23. LLL paradigma

23.1. beszélgetések a gyerekekkel a tanulás fontosságáról, módszereiről, céljairól

23.2. felkelteni a gyerekek érdeklődését a matematika és fizika iránt

23.3. támogatni a tehetséges gyerekeket az egyéni úton való tanulásban

24. virtuális tanulási környezet

24.1. önálló felkészüléshez a hiteles források megosztása a diákokkal (Realika, Sunflower, SDT, stb...)

24.2. felhívni a figyelmet az Interneten esetlegesen hibás információkra (ellenőrizzék több forrásból)

24.3. az órákhoz kapcsolódó anyagok megosztása az osztállyal (Google dokumentumok, osztályhonlap, tanári honlap, stb...)

25. ingerfalók

25.1. pozitív ingerfaló képes zenehallgatás közben is teljes értékűen részt venni a tanórán

25.2. a negatív ingerfalók figyelmét az órára kell irányítani teljesen

25.3. ingerfalók számára az IKT-s házi feladat a napi otthoni internethasználat közben is megoldható (adatgyűjtés, Realika, Sunflower, stb...)