Modern eszközök (Besenyi Anna)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Modern eszközök (Besenyi Anna) by Mind Map: Modern eszközök (Besenyi Anna)

1. címkézés

1.1. Flickr

1.2. nem az a fontos, hogy ki hozta, hanem az, hogy honnan

1.3. rendszerezés

2. eBook

2.1. elektronikus eszköz

2.2. számítógépen szerkesztett verbális szöveg

2.3. helytakarékosság

2.4. egyszerű sokszorosítás

3. konnektivizmus

3.1. digitális korszak tanuláselmélete

3.2. eLearning

3.3. információszerzés tértől és időtől független

4. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

4.1. kompetenciafejlesztés

4.2. interaktivitás

4.3. szintek meghatározása

5. aggregáció

5.1. relációk, kapcsolatok

5.2. osztályok

5.3. asszociációk

6. Google dokumentumok

6.1. web2

6.2. közösség

6.3. e-dokumentumok

7. Google Art Project

7.1. 3D

7.2. ismeretanyag

7.3. mindenki számára hozzáférhető

8. Virtuális tanulási környezet

8.1. web

8.2. IKT eszközök

8.3. digitális tananyag

9. interaktív tábla

9.1. aktivizálás - "smart board"

9.2. magas szintű felhasználói tudás

9.3. komplex tanulói környezet

10. kollaboratív tanulás - vs. egyéni munka

10.1. hatékonyság egyénfüggő

10.2. kollaboratív: együttműködésen alapuló munkavégzés

10.3. önreflexió

11. közösségi portál

11.1. web2

11.2. Totális Internetes Jelenlét

11.3. elidegenedés

12. mikroblog

12.1. weblog

12.2. blogolás=boldogság?

12.3. rövid, gyors

13. mobil tanulás

13.1. iskolai kereteken túl

13.2. eszközigényes

13.3. tértől és időtől független

14. okostelefon

14.1. számítógép-szerű funkciók

14.2. presztízs

14.3. kommunikáció-technológiai változások

15. online fogalomtérképek

15.1. ismeretbővítés

15.2. rendszerteremtés

15.3. halmazalkotás

16. online játékok

16.1. hálózat

16.2. közösség

16.3. alkalmazkodik a felgyorsult élethez

17. Prezi

17.1. web

17.2. tértől független

17.3. felhasználók közössége

18. videómegosztó szolgáltatások

18.1. web2

18.2. videómegosztás az oktatásban- bemutatkozó kisfilmek

18.3. blogként is funkcionálhat

19. cybermobbing

19.1. egyedül a virtuális térben

19.2. tájékozottság

19.3. veszélyforrás

20. Wikipédia és wikik

20.1. web2

20.2. tudásbázis

20.3. naprakész

21. webergonómia

21.1. ésszerű erőkifejtés

21.2. "rohanó világ"

21.3. a képernyő mögött emberek vannak

22. technofília-technofóbia

22.1. változást ellenzők

22.2. a fejlődés rugói

22.3. határok feszegetése

23. social bookmarking

23.1. del.icious.com

23.2. képmegosztó webhelyek

23.3. közösségi oldalak

24. multitasking

24.1. osztott figyelem

24.2. hálózatban végzett munka

24.3. életünk velejárója - "rohanó világ"

25. ingerfalók

25.1. osztott figyelem

25.2. információéhség

25.3. viselkedési norma