Modern Eszközök Bakos Anikó

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern Eszközök Bakos Anikó by Mind Map: Modern Eszközök Bakos Anikó

1. online játékok -angol nyelv tanulás -képességfejlesztés -kritikus gondolkodás fejlesztése

2. mobil tanulás -képesség fejlesztés -interaktiv játékok -problémamegoldás: a probléma felfedezése és megértése, megoldások tervezése, a folyamat nyomon követése, a probléma megoldásának újragondolása

3. E-Learning -jegyzetek elérése -tesztek -kérdőivek

4. Virtuális tanulási környezet -vitafórumok -házi feladat -videók,multi-média források

5. Digitális bennszülöttek -Internet -Microsoft Office -szoftver

6. Microsoft Touch Pack -kétdimenziós térkép -föld felfedezése háromdimenzióban -kritikus gondolkodás fejlesztése: bonyolult fizikai témájú játék

7. Interaktiv tábla -szemléltetés -video, filmrészlet mutatása -animáció

7.1. New node

8. Prezi -kreativ prezentáció készitése -tananyag feldolgozása -összefoglalás

9. E-book -nyelvtanulás -szövegrészlet -kötelező olvasmányok

10. Google Art Projekt -képzőművészeti albumok -virtuális kiállitás -képek, alkotások gyűjteménye

11. digitális tananyag -elérhető jegyzetek -fontos tudnivalók -vázlat

12. Google dokumentumok -jegyzet készitése közösen -prezentáció készitése -egy adott téma feldolgozása

12.1. New node

13. Digitális irástudás -feladatok: internet használatával -fogalmazás -táblázat készités

14. online játékok -angol nyelv tanulás -képességfejlesztés -kritikus gondolkodás fejlesztése

15. Projekt -diákok szervezéssel, időbeosztással kapcsolatos képességek fejlesztése -új tanulási stratégiák elsajátitása -kooperativ kompetencia fejlesztése

16. Geocaching -földrajzi érdekességek, helyszinek -interaktiv történelemóra: történelmi helyszinek felkeresése -közös kincskereső túrák

17. Wikipédia és wikik -online információ -wiki rendszer: tartalom módositás -lap szerkesztés, létrehozás

18. mikroblog -chat: kommunikáció -élménybeszámoló -blog népszerűsités

19. E-Portfolio -web alapú összefoglalók diákok munkájáról -felvételek, hangok, képek közzététele -ismeretek, képességek összegyűjtése

20. Digitális bevándorlók -digitális fejlődés -tanulási folyamat -nehézségek

21. Digitális bennszülöttek -Internet -Microsoft Office -szoftver

22. digitális könyvjelző -összefoglalás -projektmunka -linkgyűjtemény

23. okostelefon -online szótár használata -informació keresés -youtube

24. online fogalomtérkép -csoportmunka (tudásszervezés) -új tananyag feldolgozása -nagy összefoglalás

25. Realika -animációk -film -illusztrációk

26. RSS -szövegértés -nyelvtan -kritikus gondolkodás

27. Podcasting -share a video -watch it -comment

28. Blended learning -online feladatok -online gyakorlás -konzultáció