Modern eszközök (Vida Nárcisz)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök (Vida Nárcisz) by Mind Map: Modern eszközök (Vida Nárcisz)

1. digitális könyvjelzők

1.1. rendszerezési és csoportosítási igény és képesség fejlődése

1.2. az internet végtelen adathalmazának kezelése

1.3. linkgyűjtemények; információkat tartalmazó könyvjelzők; könyvjelzőgyűjtemények

2. blended learning

2.1. az osztálytermi tanulás kiegészítése e-learning eszközökkel és módszertanokkal

2.2. hatékonyságnövekedés, szervezettség, kommunikáció

2.2.1. pl. hiányzó tanuló bevonása a tanórába

2.3. Online szótárak, nyelvoktató CD-ROMok, interaktív hangoskönyvek, blog, fórum, chat, videós anyagok

3. elearning

3.1. online tanulás, távtanulás, számítógéppel támogatott tanulás

3.2. hatékony ismeretátadás, tanulási módszerek, kommunikáció

3.3. teszt, fórum, fogalomtár, választólehetőség, feladatfeltöltés, naptár

4. koonektivizmus

4.1. kollaboratív tanulás

4.2. információcsere

4.3. Web 2.0 típusú alkalmazások használata

5. web 2.0.

5.1. tartalommegosztás, kollaboráció, együttműködés

5.2. közösségi terek használata

5.3. fogalomtérképek

6. LLL paradigma

6.1. élethosszig tartó tanulás

6.2. színterek kiterjedtsége

6.3. a tanulás lehetőségeinek kiszélesítése kortól, foglalkozástól és körülményektől függetlenül

7. Wikipédia és wikik

7.1. közösség által fejleszett nyílt tartalom

7.2. webes enciklopédia

7.3. kooperáció

8. Google dokumentumok

8.1. tértől független hozzáférés és szerkesztés

8.2. tartalommegosztás

8.3. kooperáció

8.3.1. pl. közös tartalomszerkesztés, olvasmányok, kiselőadások elvállalása

9. okostelefon

9.1. adatbank

9.2. mindig kéznél

9.2.1. pl órán felmerülő kérdésekre online keresés azonnal

9.3. információszerzés és -megosztás

10. interaktív tábla

10.1. interaktivitás

10.2. frontális együttműködés

10.3. motiváció és hatékonyság

10.3.1. pl. kvíz, vetélkedő egy összefoglaló órán, vagy egy olvasmány feldolgozásához

11. felhő

11.1. többszörös hozzáférés lehetősége

11.2. az adatok internetes szerveren való tárolása

11.3. adott projekten történő szimultán munkavégzés

12. online fogalomtérképek

12.1. összefügések, gondolatok, jelenségek, folyamatok egymáshoz való viszonya megértésének segítése

12.2. konstruktív tudásalkotás, tudásszervezés, rendszerezés

12.3. jegyzetelés, új anyag feldolgozása, összefoglalás

12.4. MindMeister

13. Prezi

13.1. online prezentációkészítés

13.1.1. pl. egy politikus életpályájának bemutatása

13.2. rész-egész kapcsolat

13.3. struktúra, fókusz

14. eBook

14.1. elektronikus könyv

14.1.1. pl. kötelező olvasmányok

14.2. számítógép, eBook olvasó, egyes mobiltelefonok

14.3. helytakarékos, környezetkímélő, egyszerűbben elérhető, továbbítható, kezelhető

14.3.1. látásromláshoz vezethet, drága, nem minden könyv érhető el

15. digitális tananyag

15.1. digitális formátumú szellemi produktum

15.2. tudást, információt közvetít

15.3. webtankönyvek, feladatgyűjtemények, digitális térképek stb.

15.4. SDT

16. ePortfólió

16.1. tanulók dokumentumainak szelektált vagy szelektálatlan gyűjteménye

16.1.1. pl esszék, fogalmazások összegyűjtése, online tárolása

16.2. médiaintegráció lehetősége

16.3. gyűjtés, alkotás, szervezés, megosztás; széles körű publikálhatóság

17. közösségi portálok

17.1. közösségek, csoportok létrehozása

17.2. kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kommunikáció

17.3. információ (köztük multimédiás anyagok) megosztása

18. online viselkedéskultúra

18.1. "netikett" a virtuális felületek használóinak

18.2. sajátos kultúra, szokások, normák, illemszabályok

18.3. tanácsok az online társadalomban, a digitális együttélésben

19. Google Art Project

19.1. virtuális 3D-s gyűjtemény világhírű múzeumok műkincseiből, művészek alkotásaiból

19.2. történelem, irodalom, rajz vagy akár nyelvórán való felhasználás

19.2.1. pl egy korstílus bemutatása

19.3. tanulmányi kirándulás szervezése

20. digitális írástudás

20.1. a nyomtatott és elektronikus média megértése és létrehozása, ill. ennek képessége

20.2. értő olvasás, könyvtárak használata, keresési stratégiák, IKT használata

20.3. kritikai gondolkodás

21. Realika

21.1. digitális foglalkozásgyűjtmény és oktatásszervezési szoftver

21.2. tanóraszervezés, tanórai feladatok kiosztása, nyomon követése, értékelése, rendezvények szervezése

21.3. pedagógus és diákok közötti online kommunikáció

22. interaktív asztal

22.1. digitális tartalmak szimultán kezelése

22.2. interaktivitás, kreativitás

22.3. együtt tanulás (egy időben és egy térben), készségfejlesztés, közös problémamegoldás

22.3.1. projektmunkák

22.3.2. szerkesztési feladatok

22.3.3. térképhasználat

22.3.4. közös fogalmazások, illusztrációk készítése stb.

23. internetbiztonság

23.1. számítógépes biztonság egy fajtája

23.2. hatékony védekezés az internetes támadások ellen

23.3. biztonsági megoldások

23.3.1. megelőzés

23.3.2. antivírus szoftverek

23.3.3. tűzfal

24. virtuális tanulási környezet

24.1. oktatást és tanulást támogató szoftverek rendszere

24.2. (tan)anyag internetes eszközön való elérhetősége

24.2.1. házi feladat listája, jegyzetek,naptár, üzenőfal, osztályzatok, fórumok, tesztek stb.

24.3. iskolán kívüli, szabadabb tanulás lehetősége

25. mikroblog

25.1. periodikusan újabb rövid bejegyzésekkel bővülő weboldal

25.2. beszámolók, élmények, tapasztalatok megosztása

25.2.1. csoportmunkára kiadott házi dolgozattal kapcsolatos hírek

25.2.2. hasznos oldalak megosztása

25.2.3. egymás segítése

25.3. pl. Twitter

25.3.1. pl. irodalmi művek feldolgozása - az egyik szereplő nevében twittelni