Modern eszközök (Vida Nárcisz)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök (Vida Nárcisz) by Mind Map: Modern eszközök (Vida Nárcisz)

1. digitális könyvjelzők

1.1. rendszerezési és csoportosítási igény és képesség fejlődése

1.2. az internet végtelen adathalmazának kezelése

1.3. linkgyűjtemények; információkat tartalmazó könyvjelzők; könyvjelzőgyűjtemények

2. Wikipédia és wikik

2.1. közösség által fejleszett nyílt tartalom

2.2. webes enciklopédia

2.3. kooperáció

3. Google dokumentumok

3.1. tértől független hozzáférés és szerkesztés

3.2. tartalommegosztás

3.3. kooperáció

3.3.1. pl. közös tartalomszerkesztés, olvasmányok, kiselőadások elvállalása

4. okostelefon

4.1. adatbank

4.2. mindig kéznél

4.2.1. pl órán felmerülő kérdésekre online keresés azonnal

4.3. információszerzés és -megosztás

5. interaktív tábla

5.1. interaktivitás

5.2. frontális együttműködés

5.3. motiváció és hatékonyság

5.3.1. pl. kvíz, vetélkedő egy összefoglaló órán, vagy egy olvasmány feldolgozásához

6. felhő

6.1. többszörös hozzáférés lehetősége

6.2. az adatok internetes szerveren való tárolása

6.3. adott projekten történő szimultán munkavégzés

7. online fogalomtérképek

7.1. összefügések, gondolatok, jelenségek, folyamatok egymáshoz való viszonya megértésének segítése

7.2. konstruktív tudásalkotás, tudásszervezés, rendszerezés

7.3. jegyzetelés, új anyag feldolgozása, összefoglalás

7.4. MindMeister

8. Prezi

8.1. online prezentációkészítés

8.1.1. pl. egy politikus életpályájának bemutatása

8.2. rész-egész kapcsolat

8.3. struktúra, fókusz

9. digitális tananyag

9.1. digitális formátumú szellemi produktum

9.2. tudást, információt közvetít

9.3. webtankönyvek, feladatgyűjtemények, digitális térképek stb.

9.4. SDT

10. ePortfólió

10.1. tanulók dokumentumainak szelektált vagy szelektálatlan gyűjteménye

10.1.1. pl esszék, fogalmazások összegyűjtése, online tárolása

10.2. médiaintegráció lehetősége

10.3. gyűjtés, alkotás, szervezés, megosztás; széles körű publikálhatóság

11. Google Art Project

11.1. virtuális 3D-s gyűjtemény világhírű múzeumok műkincseiből, művészek alkotásaiból

11.2. történelem, irodalom, rajz vagy akár nyelvórán való felhasználás

11.2.1. pl egy korstílus bemutatása

11.3. tanulmányi kirándulás szervezése

12. Realika

12.1. digitális foglalkozásgyűjtmény és oktatásszervezési szoftver

12.2. tanóraszervezés, tanórai feladatok kiosztása, nyomon követése, értékelése, rendezvények szervezése

12.3. pedagógus és diákok közötti online kommunikáció

13. interaktív asztal

13.1. digitális tartalmak szimultán kezelése

13.2. interaktivitás, kreativitás

13.3. együtt tanulás (egy időben és egy térben), készségfejlesztés, közös problémamegoldás

13.3.1. projektmunkák

13.3.2. szerkesztési feladatok

13.3.3. térképhasználat

13.3.4. közös fogalmazások, illusztrációk készítése stb.

14. blended learning

14.1. az osztálytermi tanulás kiegészítése e-learning eszközökkel és módszertanokkal

14.2. hatékonyságnövekedés, szervezettség, kommunikáció

14.2.1. pl. hiányzó tanuló bevonása a tanórába

14.3. Online szótárak, nyelvoktató CD-ROMok, interaktív hangoskönyvek, blog, fórum, chat, videós anyagok

15. elearning

15.1. online tanulás, távtanulás, számítógéppel támogatott tanulás

15.2. hatékony ismeretátadás, tanulási módszerek, kommunikáció

15.3. teszt, fórum, fogalomtár, választólehetőség, feladatfeltöltés, naptár

16. koonektivizmus

16.1. kollaboratív tanulás

16.2. információcsere

16.3. Web 2.0 típusú alkalmazások használata

17. web 2.0.

17.1. tartalommegosztás, kollaboráció, együttműködés

17.2. közösségi terek használata

17.3. fogalomtérképek

18. LLL paradigma

18.1. élethosszig tartó tanulás

18.2. színterek kiterjedtsége

18.3. a tanulás lehetőségeinek kiszélesítése kortól, foglalkozástól és körülményektől függetlenül

19. eBook

19.1. elektronikus könyv

19.1.1. pl. kötelező olvasmányok

19.2. számítógép, eBook olvasó, egyes mobiltelefonok

19.3. helytakarékos, környezetkímélő, egyszerűbben elérhető, továbbítható, kezelhető

19.3.1. látásromláshoz vezethet, drága, nem minden könyv érhető el

20. közösségi portálok

20.1. közösségek, csoportok létrehozása

20.2. kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kommunikáció

20.3. információ (köztük multimédiás anyagok) megosztása

21. online viselkedéskultúra

21.1. "netikett" a virtuális felületek használóinak

21.2. sajátos kultúra, szokások, normák, illemszabályok

21.3. tanácsok az online társadalomban, a digitális együttélésben

22. digitális írástudás

22.1. a nyomtatott és elektronikus média megértése és létrehozása, ill. ennek képessége

22.2. értő olvasás, könyvtárak használata, keresési stratégiák, IKT használata

22.3. kritikai gondolkodás

23. internetbiztonság

23.1. számítógépes biztonság egy fajtája

23.2. hatékony védekezés az internetes támadások ellen

23.3. biztonsági megoldások

23.3.1. megelőzés

23.3.2. antivírus szoftverek

23.3.3. tűzfal

24. virtuális tanulási környezet

24.1. oktatást és tanulást támogató szoftverek rendszere

24.2. (tan)anyag internetes eszközön való elérhetősége

24.2.1. házi feladat listája, jegyzetek,naptár, üzenőfal, osztályzatok, fórumok, tesztek stb.

24.3. iskolán kívüli, szabadabb tanulás lehetősége

25. mikroblog

25.1. periodikusan újabb rövid bejegyzésekkel bővülő weboldal

25.2. beszámolók, élmények, tapasztalatok megosztása

25.2.1. csoportmunkára kiadott házi dolgozattal kapcsolatos hírek

25.2.2. hasznos oldalak megosztása

25.2.3. egymás segítése

25.3. pl. Twitter

25.3.1. pl. irodalmi művek feldolgozása - az egyik szereplő nevében twittelni