IKT és web2.0 eszközök a nyelvoktatásban

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT és web2.0 eszközök a nyelvoktatásban by Mind Map: IKT és web2.0 eszközök a nyelvoktatásban

1. Kollaboratív tanulás - vs. egyéni munka

1.1. Hatékonyabb a nyelvet csoportban, beszélgetve tanulni

1.2. Egyéni munka: fordítás

1.2.1. New node

1.3. Csapatmunkia

2. Wikipedia és wikik

2.1. információ az olasz kultóráról

2.2. nyelvészeti fogalmak tisztázása

2.3. szinonímák keresése

3. Multitasking

3.1. Hálózatban való feladatmegoldások

3.2. Lehet egyszerre több dologgal foglalkozni

3.3. Megtanulnak a gyerekek több dologra figyelni

4. Cimkézés

4.1. A tanár által kiadott kulcsszavak segítségével könnyen rákereshetnek a diákok a témákra

4.2. Mások is elérhetik a tananyagot

4.3. Közzé lehet tenni a kijavított házifeladatot

5. Digitális könyvjelzők

5.1. Linkek megosztása: házik, megoldókulcs

5.2. A diákok digitális világban való fejlesztése

5.3. A diákok megoszthatják, megbeszélhetik egymással a házit

6. Digitális bennszülött

6.1. Nem kell nekik megtanítani az internet használatát

6.2. http://bit.ly/fcWbmb

7. Információs társadalom

7.1. Rövid idő alatt minél többet tanuljanak a diákok

7.2. Modern eszközök színesítik az órát

7.3. A digitális bennszülöttek pillanatok alatt elsajátítják az internetes ismereteket

8. eBook

8.1. A diákok a célnyelven férhetnek hozzá az olvasmányokhoz

8.2. Megszeretik az olvasást

8.3. Bővítik szókincsüket

8.4. http://bit.ly/2hRykn

9. ePortfólió

9.1. Értékelés és visszajelzés

9.2. Házik feltétele és ellenőrzése

9.3. Házi dolgozatok közzététele

10. Interaktív tábla

10.1. Játék, szórakozás

10.2. Vizuális memória fejlesztése

10.3. Kellemesebb a tanulás

11. Videomegosztó szolgáltatások

11.1. Autentikus szöveg hallgatása

11.2. A felvett órát a diák többször meghallgathatja

11.3. A képek segítik a hatékony tanulást

12. Podcasting

12.1. Autentikus szövegek hallgatása

12.2. Hallott szövegértés készségének fejlesztése

12.3. Otthoni házi feladat

13. Online fogalomtérkép

13.1. Kapcsolatok átláthatósága

13.2. Vizuális memória fejlesztése

13.3. Logikus gondolkodásmód

14. Okostelefon

14.1. Hangfelvétel készítése az órán

14.2. Tábla lefényképezése

14.3. Ha hirtelen valamit nem tud a tanár, azonnal rákereshet az interneten

15. Prezi

15.1. Játékok

15.2. Vizuális memória fejlesztése

15.3. Kreatív előadás

16. Oversharing

16.1. Gyors információ megosztása

16.2. Videók megosztása

16.3. Tananyaghoz kapcsolódó cikkek megosztása

17. Social bookmarking

17.1. El tudják menteni az órához kapcsolódó linkeket

17.2. A diákok láthatják hogy miket mentettek el a többiek, s tanulhatnak belőle

17.3. Azt is látják a diákok amit a tanár elment

18. Webinarium

18.1. Hétvégi online előadás a diákok számára ha igénylik

18.2. A videót többször visszanézhetik így jobban rögzül az anyag

18.3. Nem kell könyvtárba menni

19. Virtuális tanulási környezet

19.1. Olasz nyelvi oldalakhoz való hozzáférés

19.2. Érdekesebbé tehetjük nekik a tanulást

19.3. http://bit.ly/HIHMeo

20. Online viselkedéskultúra

20.1. netikett: megtanulják az internetes illemszabályokat

20.2. Ezáltal az életre is felkészítjük őket

20.3. http://bit.ly/IFO2FN

21. Mobil tanulás

21.1. Bárhol el lehet készíteni a házit

21.2. A modern eszközök segítségével szívesebben tanul a diák

21.3. Folyamatosan tudja fejleszteni a nyelvet

22. RSS

22.1. Hírek a tanult nyelv célországával kapcsolatban - izgalmasabb a tanulás.

22.2. Könnyű használni, akár tanóra közben is lehet

22.3. Akár az órán el tudjuk olvasni a legfrissebb híreket

23. Varázstoll

23.1. Megtanulják használni a digitális táblát

23.2. Azonnal meg lehet osztani a szöveget

23.3. Lehet rajzot készíteni a szavak tanulásakor

24. Google dokumentumok

24.1. Gyors létrehozás

24.2. Bárki hozzáférhet akinek engedélyezzük

24.3. Ingyen van

25. Geotagging

25.1. Célnyelv kulturális hátterének megismerése

25.2. A diákok közelebb kerülnek az adott országhoz

25.3. Az idegen kultúrát közelebb hozza a digitális bennszülöttekhez

26. New node