IKT és web2.0 eszközök a nyelvoktatásban

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT és web2.0 eszközök a nyelvoktatásban by Mind Map: IKT és web2.0 eszközök a nyelvoktatásban

1. Multitasking

1.1. Hálózatban való feladatmegoldások

1.2. Lehet egyszerre több dologgal foglalkozni

1.3. Megtanulnak a gyerekek több dologra figyelni

2. Cimkézés

2.1. A tanár által kiadott kulcsszavak segítségével könnyen rákereshetnek a diákok a témákra

2.2. Mások is elérhetik a tananyagot

2.3. Közzé lehet tenni a kijavított házifeladatot

3. Digitális könyvjelzők

3.1. Linkek megosztása: házik, megoldókulcs

3.2. A diákok digitális világban való fejlesztése

3.3. A diákok megoszthatják, megbeszélhetik egymással a házit

4. Digitális bennszülött

4.1. Nem kell nekik megtanítani az internet használatát

4.2. http://bit.ly/fcWbmb

5. eBook

5.1. A diákok a célnyelven férhetnek hozzá az olvasmányokhoz

5.2. Megszeretik az olvasást

5.3. Bővítik szókincsüket

5.4. http://bit.ly/2hRykn

6. Interaktív tábla

6.1. Játék, szórakozás

6.2. Vizuális memória fejlesztése

6.3. Kellemesebb a tanulás

7. Videomegosztó szolgáltatások

7.1. Autentikus szöveg hallgatása

7.2. A felvett órát a diák többször meghallgathatja

7.3. A képek segítik a hatékony tanulást

8. Podcasting

8.1. Autentikus szövegek hallgatása

8.2. Hallott szövegértés készségének fejlesztése

8.3. Otthoni házi feladat

9. Okostelefon

9.1. Hangfelvétel készítése az órán

9.2. Tábla lefényképezése

9.3. Ha hirtelen valamit nem tud a tanár, azonnal rákereshet az interneten

10. Prezi

10.1. Játékok

10.2. Vizuális memória fejlesztése

10.3. Kreatív előadás

11. Social bookmarking

11.1. El tudják menteni az órához kapcsolódó linkeket

11.2. A diákok láthatják hogy miket mentettek el a többiek, s tanulhatnak belőle

11.3. Azt is látják a diákok amit a tanár elment

12. Virtuális tanulási környezet

12.1. Olasz nyelvi oldalakhoz való hozzáférés

12.2. Érdekesebbé tehetjük nekik a tanulást

12.3. http://bit.ly/HIHMeo

13. Online viselkedéskultúra

13.1. netikett: megtanulják az internetes illemszabályokat

13.2. Ezáltal az életre is felkészítjük őket

13.3. http://bit.ly/IFO2FN

14. Mobil tanulás

14.1. Bárhol el lehet készíteni a házit

14.2. A modern eszközök segítségével szívesebben tanul a diák

14.3. Folyamatosan tudja fejleszteni a nyelvet

15. Google dokumentumok

15.1. Gyors létrehozás

15.2. Bárki hozzáférhet akinek engedélyezzük

15.3. Ingyen van

16. Geotagging

16.1. Célnyelv kulturális hátterének megismerése

16.2. A diákok közelebb kerülnek az adott országhoz

16.3. Az idegen kultúrát közelebb hozza a digitális bennszülöttekhez

17. New node

18. Kollaboratív tanulás - vs. egyéni munka

18.1. Hatékonyabb a nyelvet csoportban, beszélgetve tanulni

18.2. Egyéni munka: fordítás

18.2.1. New node

18.3. Csapatmunkia

19. Wikipedia és wikik

19.1. információ az olasz kultóráról

19.2. nyelvészeti fogalmak tisztázása

19.3. szinonímák keresése

20. Információs társadalom

20.1. Rövid idő alatt minél többet tanuljanak a diákok

20.2. Modern eszközök színesítik az órát

20.3. A digitális bennszülöttek pillanatok alatt elsajátítják az internetes ismereteket

21. ePortfólió

21.1. Értékelés és visszajelzés

21.2. Házik feltétele és ellenőrzése

21.3. Házi dolgozatok közzététele

22. Online fogalomtérkép

22.1. Kapcsolatok átláthatósága

22.2. Vizuális memória fejlesztése

22.3. Logikus gondolkodásmód

23. Oversharing

23.1. Gyors információ megosztása

23.2. Videók megosztása

23.3. Tananyaghoz kapcsolódó cikkek megosztása

24. Webinarium

24.1. Hétvégi online előadás a diákok számára ha igénylik

24.2. A videót többször visszanézhetik így jobban rögzül az anyag

24.3. Nem kell könyvtárba menni

25. RSS

25.1. Hírek a tanult nyelv célországával kapcsolatban - izgalmasabb a tanulás.

25.2. Könnyű használni, akár tanóra közben is lehet

25.3. Akár az órán el tudjuk olvasni a legfrissebb híreket

26. Varázstoll

26.1. Megtanulják használni a digitális táblát

26.2. Azonnal meg lehet osztani a szöveget

26.3. Lehet rajzot készíteni a szavak tanulásakor