ІНТЕГРАЦІЯ

Інтеграція в освіті

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ІНТЕГРАЦІЯ by Mind Map: ІНТЕГРАЦІЯ

1. Засоби

1.1. Лепбук

1.1.1. Тематика

1.1.1.1. Вузька

1.1.1.1.1. Яблука

1.1.1.1.2. Коти

1.1.1.2. Широка

1.1.1.2.1. Погода

1.1.1.2.2. Весна

1.1.1.2.3. Цікава математика

1.1.2. Функції

1.1.2.1. Встановлення зв'язків між знаннями і вміннями (внутрішньопредметних, міжпредметних)

1.1.2.2. Повторення і систематизація навчального матеріалу

1.1.2.3. Організація учнівських презентацій

1.1.2.4. Формувальне оцінювання

1.1.2.5. Формування вмінь шукати інформацію, аналізувати, презентувати

1.1.2.6. Формування наскрізних умінь і навичок

1.1.3. Етапи роботи

1.1.3.1. 1.Вибір теми

1.1.3.2. 2.Складання плану

1.1.3.3. 3.Пошук інформації та добір матеріалу

1.1.3.4. 4.Створення макета

1.1.3.5. 5.Виготовлення лепбука

1.1.3.6. 6.Презентація результатів роботи

1.1.4. Вимоги

1.1.4.1. Міцність

1.1.4.2. Естетичність

1.1.4.3. Інформативність

1.1.4.4. Доступність віку учнів

1.1.4.5. Варіативність

1.1.5. Види

1.1.5.1. Енциклопедичні

1.1.5.2. Казкові, мультиплікаційні

1.1.5.3. Тематичні

1.2. Інтелект-карта

1.2.1. Завдання

1.2.1.1. Систематизація та узагальнення, інтеграція ЗУН в цілісну систему.

1.2.1.2. Формування наскрізних умінь

1.2.1.3. Розвиток всіх видів пам'яті учнів

1.2.1.4. Розвиток креативності учнів

1.2.1.5. Оптимізація процесу навчання

1.2.2. Вимоги

1.2.2.1. Головна тема має розміщуватися в центрі (ключове слово)

1.2.2.2. Використання різних кольорів для зображення гілок

1.2.2.3. Гілки мають бути гнучкі, а не прямі відрізки

1.2.2.4. Слова мають розміщуватися на гілках, а не поряд у трикутниках, ромбах чи квадратах

1.2.2.5. Тему можна розвивати не тільки по основних лініях, а й по додаткових (гілки другого рівня…)

1.2.2.6. Не склеювати слова на гілці

1.2.2.7. Довжина гілки = довжині слова

1.2.2.8. Слова – різних розмірів і товщини, друкованими літерами

1.2.2.9. Не залишати порожні місця

2. Тематична інтеграція

2.1. моделі

2.1.1. I. Предметне + інтегроване навчання

2.1.1.1. Інтегровані уроки

2.1.1.2. Інтегровані (тематичні) дні

2.1.1.3. Інтегровані курси поряд з предметними

2.1.1.4. Інтегровані дослідницькі проекти

2.1.1.5. Предметні уроки з міжпредметними зв'язками та внутнішньою інтеграцією

2.1.2. II. Інтегроване навчання за тематичними тижнями

2.1.3. III. Інтегроване навчання за тематичними блоками

3. Діяльніста інтеграція

3.1. рівні

3.1.1. Одноцентричний

3.1.1.1. Певна наскрізна навичка формується на одному навчальному предметі, а на всіх інших удосконалюється

3.1.2. Багатоцентричний

3.1.2.1. Наскрізні навички формуються рівноцінно на кожному навчальному предметі чи на інтегрованих уроках

3.1.3. Фокусний

3.1.3.1. Наскрізні навички формуються на окремому спеціально розробленому навчальному предметі

3.2. цілі навчання

3.2.1. Цілі когнітивної групи

3.2.1.1. розуміння, відтворення, застосування, аналіз, синтез, оцінка

3.2.2. Цілі афективної групи

3.2.2.1. виражаються через сприймання, інтереси, нахили, здібності

3.2.3. Цілі психомоторні

3.2.3.1. навички письма, мовлення, фізичні, трудові навички

3.3. критичне мислення

3.3.1. стратегії

3.3.1.1. «Мозкова атака»

3.3.1.2. «Асоціативний кущ»

3.3.1.3. «Кубування»

3.3.1.4. «Знаємо-Хочемо знати-Дізналися»

3.3.1.5. «Скелет риби»

3.3.1.6. Метод «Прес»

3.3.1.7. «Т-схема»

3.3.1.8. Сенкан

3.4. способи впровадження

3.4.1. Ротаційні моделі

3.4.1.1. «Щоденні 5»

3.4.1.1.1. формування навичок читання і письма.

3.4.1.2. «Щоденні 3»

3.4.1.2.1. формування математичних навичок.

3.4.1.3. «Щоденні 4»

3.4.1.3.1. формування природничих знань і навичок

3.4.1.4. завдання

3.4.1.4.1. Індивідуалізація навчальної діяльності

3.4.1.4.2. Формування самостійності та витривалості учнів у процесі навчання.

3.4.1.5. Переваги

3.4.1.5.1. Учні щодня читають, пишуть, слухають, рахують і т.д.

3.4.1.5.2. Це структуроване та ефективне навчання, коли діти більшу частину часу працюють самостійно

3.4.1.5.3. Можливість для учнів обирати самостійно, а це посилює мотивацію

3.4.2. Коло вибору

4. Види

4.1. Внутрішньопредметна

4.1.1. Ш.О. Амонашвілі (уроки спілкування, уроки пізнавального читання, уроки математичної уяви …)

4.1.2. П.М. Ерднієв (УДО- укрупнення дидактичних одиниць)

4.1.3. В.Ф.Шаталов (опорні конспекти)

4.1.4. С.М.Лисенкова (випереджальне навчання + опорні схеми)

4.2. Міжпредметна

5. Підходи

5.1. Мультидисциплінарний

5.1.1. Інтеграція навчальних предметів в межах освітньої галузі

5.1.2. Інтеграція – «ф'южин»

5.1.3. Організація навчання у навчальних осередках

5.1.4. Інтеграція паралельних дисциплін

5.1.5. Інтегроване навчання за тематичними циклами

5.2. Міждисциплінарний

5.2.1. Інтегроване вивчення однієї теми, що включає знання з різних навчальних дисциплін

5.2.2. Інтегрований навчальний курс на основі будьякого навчального предмета

5.3. Трансдисциплінарний

5.3.1. Запити учнів

5.3.2. Проекти

6. Інтегроване навчання

6.1. завдання

6.1.1. Виховання у дитини цілісного розуміння світу

6.1.2. Формування інтегрованих (наскрізних) навичок та загальних компетентностей.

6.1.3. Формування системного мислення школяра

6.1.4. Наближення навчання до життя

6.2. результати

6.2.1. Краще розуміння учнями сутності об'єкта чи явища в контексті різних навчальних предметів

6.2.2. Глибше розуміння ключових ідей завдяки аналізу різних точок зору

6.2.3. Краще розуміння як використати набуті ідеї, знання та навички

6.2.4. Системне мислення

6.3. етапи розвитку

6.3.1. I етап: 17 – 19 ст.

6.3.2. II етап: 20-30 р. 20 ст.

6.3.2.1. Комплексне навчання

6.3.3. III етап: 50-80 р. 20 ст.

6.3.3.1. Міжпредметні зв'язки

6.3.3.1.1. як дидактичний засіб підвищення ефективності навчання

6.3.3.1.2. як умова розвитку пізнавальної активності учнів

6.3.3.1.3. як засіб реалізації принципу науковості

6.3.4. IV етап: 80-90 р. 20 ст.

6.3.4.1. Внутрішньопредметна інтеграція

6.3.5. V етап: поч. 21 ст.

6.3.5.1. Інтегровані уроки

6.3.5.2. Інтегровані підручники

6.3.5.3. Тематичні дні, тижні, блоки

6.3.5.4. Інтегровані освітні галузі

7. Чинники

7.1. Єдність всесвіту

7.2. Прагнення пояснити різноманіття світу невеликою кількістю джерел через виділення класів, родів,

7.3. Глибокі взаємозв'язки між подіями і явищами у суспільстві

7.4. Систематизація та синтез знань

7.5. Інтеграція + диференціація