Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rodzaje literckie by Mind Map: Rodzaje literckie

1. Liryka

1.1. Gatunki liryczne

1.1.1. * anakreontyk * ballada * canzona * duma * dytyramb * elegia * epicedium * epigramat * epitafium * epitalamium * fraszka * hymn * limeryk * madrygał * oda * pieśń * niektóre rodzaje poematu * psalm * sielanka * sonet * tren * triolet

1.2. Ze względu na sposób wypowiedzi podmiotu lirycznego

1.2.1. *bezpośrednia: *osobista *roli *maski *pośrednia: *opisowa *sytuacyjna (narracyjna) *podmiotu zbiorowego *zwrotu do adresata (inaczej inwokacyjna)

1.3. Ze względu na typy wyrażanych przeżyć (tematyka)

1.3.1. * miłosna * refleksyjno-filozoficzna * patriotyczno-obywatelska * agitacyjno-polityczna * funeralna (z łac. funerāre – "uroczyście pochować, pogrzebać zmarłego") * autotematyczna * refleksyjno-zasadnicza (np. przemyślenia i zasady nadane jakiemuś prawu). * apelu

2. Dramat

2.1. Rodzaje dramatu

2.1.1. * Dramat satyrowy * Dramat liturgiczny * Dramat właściwy * Dramat jezuicki * Dramat mieszczański * Dramat romantyczny * Dramat muzyczny * Dramat niesceniczny * Dramat obyczajowo-psychologiczny * Dramat ekspresjonistyczny * Dramat epicki * Dramat poetycki * Dramat symboliczny * Dramat groteskowy * Dramat szekspirowski

3. Epika

3.1. Gatunki epiki

3.1.1. *powieść *nowela *epos} *epopeja *opowiadanie *baśń *legenda *anegdota *satyra *pamiętnik

3.2. Rodzaje narracji

3.2.1. *jednoosobowa *trzecioosobowa