Metody badań pedagogicznych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metody badań pedagogicznych by Mind Map: Metody badań pedagogicznych

1. Podstawowe Pojęcia

1.1. praca naukowa

1.2. metoda naukowa

1.3. procedura badawcza

1.4. techniki badań

1.5. narzędzia badawcze

2. Eksperyment pedagogiczny

2.1. techniki wykrywania zależności między zmiennymi

2.2. Techniki w eksperymencie pedagogicznym

2.3. Błędy

3. Badania ilościowe

4. Badania jakościowe

5. Monografia pedagogiczna

5.1. technika:analiza dokumentów

5.2. dokumenty

5.2.1. pisane

5.2.2. cyfrowe

5.2.3. obrazowo-dźwiękowe

5.3. analiza

5.3.1. klasyczna

5.3.2. nowoczesna

5.4. błędy

6. Sondaż diagnostyczny

6.1. ankieta

6.1.1. część wstępna-instrukcja

6.1.2. pytania dotyczące rozwiązywanego przez badacza problemu

6.1.3. dane statystyczne (dane osobowe respondenta)

6.2. dobór próby reprezentatywnej

6.3. błędy

7. Metoda indywidualnych przypadków

7.1. wywiad

7.1.1. skategoryzowany

7.1.2. nie skategoryzowany

7.1.3. New node

7.1.3.1. New node

7.1.4. jawny

7.1.5. ukryty

7.1.6. jawny nieformalny

7.1.7. jawny formalny

7.1.8. indywidualny

7.1.9. zbiorowy

7.2. rzetelność badań jakościowych