Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Metody badań pedagogicznych by Mind Map: Metody badań pedagogicznych
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Metody badań pedagogicznych

Podstawowe Pojęcia

praca naukowa

metoda naukowa

procedura badawcza

techniki badań

narzędzia badawcze

Monografia pedagogiczna

technika:analiza dokumentów

dokumenty

analiza

błędy

Sondaż diagnostyczny

ankieta

dobór próby reprezentatywnej

błędy

Metoda indywidualnych przypadków

wywiad

rzetelność badań jakościowych

Eksperyment pedagogiczny

techniki wykrywania zależności między zmiennymi

Techniki w eksperymencie pedagogicznym

Błędy

Badania ilościowe

Badania jakościowe