Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DEWIACJE by Mind Map: DEWIACJE

1. zachowania postrzegane jako dewiacyjne

1.1. fałszywe oskarżenia

1.2. konformizm

2. WTÓRNA

2.1. zachowania łamiące obowiązujące normy

2.2. zachowania napiętnowane społecznie

3. PIERWOTNA

3.1. zachowanie sprzeczne z normami

3.2. zachowanie niezauważone

3.3. zachowanie nienapiętnowane społecznie

4. zachowania nie postrzegane jako dewiacyjne

4.1. czysta dewiacja

4.2. dewiacja ukryta

5. "zachowanie, które ludzie tak nazwali" S. Becker

6. OSIĄGNIĘTA

6.1. Status wynikający z działania

6.2. kradzieże

6.3. przestępstwa

7. PRZYPISANA

7.1. Status uzyskany niezależnie od działania jednostki

7.2. osoby szpetne

7.3. osoby jąkające się