Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DEWIACJE by Mind Map: DEWIACJE

1. zachowania postrzegane jako dewiacyjne

1.1. fałszywe oskarżenia

1.2. konformizm

2. PIERWOTNA

2.1. zachowanie sprzeczne z normami

2.2. zachowanie niezauważone

2.3. zachowanie nienapiętnowane społecznie

3. "zachowanie, które ludzie tak nazwali" S. Becker

4. PRZYPISANA

4.1. Status uzyskany niezależnie od działania jednostki

4.2. osoby szpetne

4.3. osoby jąkające się

5. WTÓRNA

5.1. zachowania łamiące obowiązujące normy

5.2. zachowania napiętnowane społecznie

6. zachowania nie postrzegane jako dewiacyjne

6.1. czysta dewiacja

6.2. dewiacja ukryta

7. OSIĄGNIĘTA

7.1. Status wynikający z działania

7.2. kradzieże

7.3. przestępstwa