Modern eszközök

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök by Mind Map: Modern eszközök

1. címkézés

1.1. tagging

1.2. kulcsszavakkal címkézik a feltöltött fájlokat/internetes tartalmakat

1.3. a kulcsszavak (címkék) segítik a tájékozódást, kategorizálást

2. Készítette:Boncz Dániel

3. digitális könyvjelző

3.1. számítógépes programok és a világháló felcimkézésére használható alkalamazások

3.1.1. számítógépes programokon belüli könyvjelzők pl.: könyvelő program

3.1.2. böngészők digitális könyvjelzői, mappái, oldalai.

3.1.3. interneten található ingyenes alkalamzások digitális könyvjelzői pl.: Symbaloo

3.2. cél: könnyen és gyorsan eligazodhassunk a világhálón vagy a programon belül

4. digitális tananyag

4.1. elektronikus vagy digitális, formátumban tárolt és elérhető szellemi alkotás

4.1.1. első generációs digitalizált tartalmak (beszkennelt könyv)

4.1.2. második generációs digitális tankönyvek (eleve digitális)

4.1.3. harmadik generációs digitális tankönyvek (kifejezetten oktatási célú)

5. eBook

5.1. digitális formája egy hagyományos, nyomtatott könyvnek

5.2. környezetkímélő

5.3. helytakarékos

5.4. könnyű továbbítani

5.5. formátumai txt, pdf, doc stb.

6. e-Learning

6.1. számítógépes hálózaton elérhető nyitott - tér- és időkorlátoktól független - képzési forma

6.2. online tanulás

6.3. távtanulás

6.4. számítógéppel támogatott tanulás

7. Formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

7.1. a tanulók interaktív értékelését jelenti

7.2. célja a tanulási igények meghatározása és a tanítás azokhoz igazítása.

7.3. a válaszadórendszerek sikeresen alkalmazhatók a formatív értékelésben

7.3.1. tanulási képesség fejlesztés

7.3.2. a kompetencia megélése, diákok önbecsülése

7.3.3. autonómia kialakulása a diákokban

8. geotagging

8.1. földrajzi koordináta adatokat ad médiafájlokhoz

8.2. digitális fényképezőgépekben megadja a kép készítésének helyét

8.3. GPS eszközök elterjedésével alakult ki

9. geocaching

9.1. folyamata

9.1.1. 1.Gps koordinátával ellátott helyen egy tárgy elrejtése

9.1.2. 2.adatok regisztrálása www.geocaching.hu-n

10. mobil tanulás m-learning

10.1. tanár és a tanítvány oda-vissza kapcsolata egy (vagy több) kommunikációs csatornán

10.2. bárhol, bármikor való tanulás (tér idő független)

10.3. iskolai kereteken túli tanulás

10.4. feltétele az IKT (információs és kommunikációs technológia)

11. információs társadalom

11.1. információ előállítása, elosztása, terjesztése, használata és kezelése jelentős gazdasági, politikai és kulturális tevékenység a társadalomban

11.2. ipari társadalom örököse

11.3. tudásgazdagság jellemzi

12. LLL paradigma

12.1. élethosszig tartó tanulás

12.2. iskolarendszerű oktatás és a felnőttképzés fontossága

12.2.1. formális (iskolai)

12.2.2. nem formális (nem iskolai de szervezett)

12.2.3. informális ( bármely)

12.3. a változó társadalomban egy szakma nem biztosítja a biztos egzisztenciát, folyamatos továbbképzés kell a fennmaradáshoz

12.4. információs sokk miatt szükséges

13. WEB 1.0-WEB 2.0

13.1. Web fejlődésének főbb szakaszai

13.1.1. (1990-2000) Web1.0

13.1.1.1. olvasott web, 250 ezer webhely, 45 millió felhasználó globálisan.

13.1.2. (2000-2010) Web2.0

13.1.2.1. írott-olvasott web, 80 millió webhely, több, mint 1 milliárd felhasználó globálisan

13.1.2.2. olyan internetes szolgáltatások gyűjtőneve, melyek tartalmát a felhasználók közösen készítik és az információkat megosztják egymással.

14. WEB 3.0

14.1. a megbízható és mindent átható web

14.2. 1 milliárd férőhely, a Föld teljes, aktív népessége felhasználó

14.3. lassan valóssággá válik napjainkban

15. Webergonómia

15.1. internetes szájt használhatóságát vizsgáló szakterület

15.2. web ergonomics=a munka gazdaságos megszervezésének elmélete és gyakorlata

15.3. alapja a "ne törd a fejem", mindennek magától értedődőnek kell lenni a honlapon

16. virtuális tanulási környezet (VTK)

16.1. VTK alternatív elnevezései

16.1.1. e-learning, menedzselt tanulási környezet, online tanulás, tanulási platform.

16.2. az oktatást és tanulást támogató szoftverek rendszere, általában internetes hozzáféréssel

17. webinárium

17.1. Web-based seminar

17.2. webes felületen elérhető szemináriumok rövidítése (interaktív felület)

17.3. webkonferencia egy virtuális tanteremben zajlik

17.4. előadó interneten keresztül létesít kapcsolatot a hallgatókkal

18. digitális benszülöttek

18.1. beleszülettek a cybertérbe

18.2. Y generáció (1980-1995) között születettek

18.2.1. gyermekkorukban találkoztak az internettel

18.2.2. digitális nemzedék első hulláma (youtube nemzedék)

18.2.3. minőségileg új szintet képvisel az X generációhoz (hírnöknemzedékhez) képest.

18.3. Z generáció 1995 után születettek

18.3.1. kiskoruktól kezdve az internet világában nőttek fel

18.3.2. lételemük az online lét

19. cybermobbing

19.1. interneten és mobiltelefonon történő zaklatás megalázás

19.2. főleg közösségi portálokon jellemző

19.3. extrém esete a negatív klubok

19.4. online tér lelki terrorja

20. digitális bevándorlók

20.1. generációi

20.1.1. veteránok (1925-45) között születettek

20.1.1.1. csak idős korban találkoztak az internettel

20.1.1.2. az internet világával nehezen bírkoznak meg

20.1.2. bébi bumm (1945-1964) között születettek

20.1.2.1. életük derekán találkoztak az internettel.

20.1.2.2. a munkavégzésükbe hellyel-közzel beépült az internet

20.1.3. X generáció (1965-1979) között születettek

20.1.3.1. átmeneti generáció

20.1.3.2. kamasz- és ifjúkorukban találkoztak az internettel

20.1.3.3. munkavégzésüket alapvetően határozza meg a web

20.2. minden tudásuk szerzett

21. digitális írástudás

21.1. ismeretek melyekkel kihasználhatóak a számítógépes lehetőségek

21.2. alkalmazói szoftver ismeret

21.3. internet használat

21.4. multimédiás eszközök

22. digitális esélyegyenlőség

22.1. hátrányos helyzetben lévő csoport/egyén számára biztosítva legyenek a lehetőségek a digitális felzárkózáshoz

23. digitális lábnyom

23.1. felhasználó online jelenléte után maradó nyomok

23.1.1. regisztráció

23.1.2. e-mail

23.1.3. kommentelés, blogolás profilszerkesztés közösségi portálon

24. digitális szakadék

24.1. digitális bevándorlók és digitális benszülöttek között feszülő tudásbeli különbség

24.2. pontosabban a számítogép hozzáférők és nem hozzáférők közti távolság

25. technofóbia

25.1. sikertelenség vagy mások függősége miatt alakul ki

25.2. technológia negatív aspektusait hangsúlyozza

25.3. a technológiai változást elsősorban mint dehumanizáló és értékpusztító folyamatot írja le

26. technofília

26.1. a gépek iránti lelkesedésnek, a technikai újdonságok keresésének összefoglaló neve

27. Közösségi portál

27.1. webalapú szolgáltatás

27.2. publikus vagy részben publikus profil létrehozása

27.3. ismerősökből álló lista összeállítását és az azokkal való kapcsolatfelvételt, valamint mindezen kapcsolatok és mások kapcsolatainak megtekintését teszi lehetővé

28. oversharing

28.1. önmagunk prezentációja

28.2. mindennapok eseményeinek a megosztása

28.3. túlzott nyíltság potenciális veszélyforrás