Modern eszközök

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök by Mind Map: Modern eszközök

1. digitális benszülöttek

1.1. beleszülettek a cybertérbe

1.2. Y generáció (1980-1995) között születettek

1.2.1. gyermekkorukban találkoztak az internettel

1.2.2. digitális nemzedék első hulláma (youtube nemzedék)

1.2.3. minőségileg új szintet képvisel az X generációhoz (hírnöknemzedékhez) képest.

1.3. Z generáció 1995 után születettek

1.3.1. kiskoruktól kezdve az internet világában nőttek fel

1.3.2. lételemük az online lét

2. címkézés

2.1. tagging

2.2. kulcsszavakkal címkézik a feltöltött fájlokat/internetes tartalmakat

2.3. a kulcsszavak (címkék) segítik a tájékozódást, kategorizálást

3. cybermobbing

3.1. interneten és mobiltelefonon történő zaklatás megalázás

3.2. főleg közösségi portálokon jellemző

3.3. extrém esete a negatív klubok

3.4. online tér lelki terrorja

4. Készítette:Boncz Dániel

5. digitális bevándorlók

5.1. generációi

5.1.1. veteránok (1925-45) között születettek

5.1.1.1. csak idős korban találkoztak az internettel

5.1.1.2. az internet világával nehezen bírkoznak meg

5.1.2. bébi bumm (1945-1964) között születettek

5.1.2.1. életük derekán találkoztak az internettel.

5.1.2.2. a munkavégzésükbe hellyel-közzel beépült az internet

5.1.3. X generáció (1965-1979) között születettek

5.1.3.1. átmeneti generáció

5.1.3.2. kamasz- és ifjúkorukban találkoztak az internettel

5.1.3.3. munkavégzésüket alapvetően határozza meg a web

5.2. minden tudásuk szerzett

6. digitális írástudás

6.1. ismeretek melyekkel kihasználhatóak a számítógépes lehetőségek

6.2. alkalmazói szoftver ismeret

6.3. internet használat

6.4. multimédiás eszközök

7. digitális esélyegyenlőség

7.1. hátrányos helyzetben lévő csoport/egyén számára biztosítva legyenek a lehetőségek a digitális felzárkózáshoz

8. digitális könyvjelző

8.1. számítógépes programok és a világháló felcimkézésére használható alkalamazások

8.1.1. számítógépes programokon belüli könyvjelzők pl.: könyvelő program

8.1.2. böngészők digitális könyvjelzői, mappái, oldalai.

8.1.3. interneten található ingyenes alkalamzások digitális könyvjelzői pl.: Symbaloo

8.2. cél: könnyen és gyorsan eligazodhassunk a világhálón vagy a programon belül

9. digitális lábnyom

9.1. felhasználó online jelenléte után maradó nyomok

9.1.1. regisztráció

9.1.2. e-mail

9.1.3. kommentelés, blogolás profilszerkesztés közösségi portálon

10. digitális szakadék

10.1. digitális bevándorlók és digitális benszülöttek között feszülő tudásbeli különbség

10.2. pontosabban a számítogép hozzáférők és nem hozzáférők közti távolság

11. digitális tananyag

11.1. elektronikus vagy digitális, formátumban tárolt és elérhető szellemi alkotás

11.1.1. első generációs digitalizált tartalmak (beszkennelt könyv)

11.1.2. második generációs digitális tankönyvek (eleve digitális)

11.1.3. harmadik generációs digitális tankönyvek (kifejezetten oktatási célú)

12. eBook

12.1. digitális formája egy hagyományos, nyomtatott könyvnek

12.2. környezetkímélő

12.3. helytakarékos

12.4. könnyű továbbítani

12.5. formátumai txt, pdf, doc stb.

13. e-Learning

13.1. számítógépes hálózaton elérhető nyitott - tér- és időkorlátoktól független - képzési forma

13.2. online tanulás

13.3. távtanulás

13.4. számítógéppel támogatott tanulás

14. Formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

14.1. a tanulók interaktív értékelését jelenti

14.2. célja a tanulási igények meghatározása és a tanítás azokhoz igazítása.

14.3. a válaszadórendszerek sikeresen alkalmazhatók a formatív értékelésben

14.3.1. tanulási képesség fejlesztés

14.3.2. a kompetencia megélése, diákok önbecsülése

14.3.3. autonómia kialakulása a diákokban

15. geotagging

15.1. földrajzi koordináta adatokat ad médiafájlokhoz

15.2. digitális fényképezőgépekben megadja a kép készítésének helyét

15.3. GPS eszközök elterjedésével alakult ki

16. geocaching

16.1. folyamata

16.1.1. 1.Gps koordinátával ellátott helyen egy tárgy elrejtése

16.1.2. 2.adatok regisztrálása www.geocaching.hu-n

17. mobil tanulás m-learning

17.1. tanár és a tanítvány oda-vissza kapcsolata egy (vagy több) kommunikációs csatornán

17.2. bárhol, bármikor való tanulás (tér idő független)

17.3. iskolai kereteken túli tanulás

17.4. feltétele az IKT (információs és kommunikációs technológia)

18. információs társadalom

18.1. információ előállítása, elosztása, terjesztése, használata és kezelése jelentős gazdasági, politikai és kulturális tevékenység a társadalomban

18.2. ipari társadalom örököse

18.3. tudásgazdagság jellemzi

19. LLL paradigma

19.1. élethosszig tartó tanulás

19.2. iskolarendszerű oktatás és a felnőttképzés fontossága

19.2.1. formális (iskolai)

19.2.2. nem formális (nem iskolai de szervezett)

19.2.3. informális ( bármely)

19.3. a változó társadalomban egy szakma nem biztosítja a biztos egzisztenciát, folyamatos továbbképzés kell a fennmaradáshoz

19.4. információs sokk miatt szükséges

20. WEB 1.0-WEB 2.0

20.1. Web fejlődésének főbb szakaszai

20.1.1. (1990-2000) Web1.0

20.1.1.1. olvasott web, 250 ezer webhely, 45 millió felhasználó globálisan.

20.1.2. (2000-2010) Web2.0

20.1.2.1. írott-olvasott web, 80 millió webhely, több, mint 1 milliárd felhasználó globálisan

20.1.2.2. olyan internetes szolgáltatások gyűjtőneve, melyek tartalmát a felhasználók közösen készítik és az információkat megosztják egymással.

21. WEB 3.0

21.1. a megbízható és mindent átható web

21.2. 1 milliárd férőhely, a Föld teljes, aktív népessége felhasználó

21.3. lassan valóssággá válik napjainkban

22. Webergonómia

22.1. internetes szájt használhatóságát vizsgáló szakterület

22.2. web ergonomics=a munka gazdaságos megszervezésének elmélete és gyakorlata

22.3. alapja a "ne törd a fejem", mindennek magától értedődőnek kell lenni a honlapon

23. virtuális tanulási környezet (VTK)

23.1. VTK alternatív elnevezései

23.1.1. e-learning, menedzselt tanulási környezet, online tanulás, tanulási platform.

23.2. az oktatást és tanulást támogató szoftverek rendszere, általában internetes hozzáféréssel

24. technofóbia

24.1. sikertelenség vagy mások függősége miatt alakul ki

24.2. technológia negatív aspektusait hangsúlyozza

24.3. a technológiai változást elsősorban mint dehumanizáló és értékpusztító folyamatot írja le

25. technofília

25.1. a gépek iránti lelkesedésnek, a technikai újdonságok keresésének összefoglaló neve

26. webinárium

26.1. Web-based seminar

26.2. webes felületen elérhető szemináriumok rövidítése (interaktív felület)

26.3. webkonferencia egy virtuális tanteremben zajlik

26.4. előadó interneten keresztül létesít kapcsolatot a hallgatókkal

27. Közösségi portál

27.1. webalapú szolgáltatás

27.2. publikus vagy részben publikus profil létrehozása

27.3. ismerősökből álló lista összeállítását és az azokkal való kapcsolatfelvételt, valamint mindezen kapcsolatok és mások kapcsolatainak megtekintését teszi lehetővé

28. oversharing

28.1. önmagunk prezentációja

28.2. mindennapok eseményeinek a megosztása

28.3. túlzott nyíltság potenciális veszélyforrás