WYCHOWANIE

Paulina Wiecińska Natalia Partyka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WYCHOWANIE by Mind Map: WYCHOWANIE

1. Fizyczne

1.1. Zasady zachowania fizycznego

1.2. Cel wychowania fizycznego

1.2.1. kształtowanie prawidłowej budowy ciała

1.2.2. rozwijanie sprawności fizycznej

1.2.3. podnoszenie odporności i zdrowia organizmu

1.2.4. wyrabianie nawyków czynnej rekreacji

1.3. Przedstawiciele

1.3.1. Wojciech Oczko

1.3.2. Sebastian Petrycy

1.3.3. Jędrzej Śniadecki

1.3.4. Eugeniusz Piasecki

1.3.5. Władysław Leon Osmolski

2. Umysłowe

2.1. Cele wychowania umysłowego

2.1.1. rozwój sfery intelektualnej człowieka

2.1.2. kierować własną aktywnością praktyczną i poznawczą

2.1.3. koordynować tę działalnością

2.2. Elementy wychowania umysłowego

2.2.1. ogólne podstawy wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie i kulturze

2.2.2. ogólne przygotowanie do działalności praktycznej

2.2.3. ogólny rozwój zdolności umysłowych i zainteresowań

3. Moralne

3.1. Zasady

3.2. Autorytet

3.3. Intelekt

3.4. Wartości