Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Funkcje rodziny by Mind Map: Funkcje rodziny

1. Biopsychiczna

1.1. Prokreacyjna

1.2. Seksualna

2. Ekonomiczna

2.1. Materialna

2.2. Opiekuńcza

2.3. Zabezpieczająca

3. Społeczno- wyznaczająca

3.1. Klasowa

3.2. Legalizacyjna

3.3. Kontrolna

4. Socjopsychologiczna

4.1. Socjalizacyjna

4.2. Kulturalna

4.3. Rekreacyjna

4.4. Towarzyska

4.5. Emocjonalna

4.6. Ekspresywna