Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

DYSCYPLINY PEDAGOGICZNE by Mind Map: DYSCYPLINY PEDAGOGICZNE
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

DYSCYPLINY PEDAGOGICZNE

Pedagogika ogólna

ujmuje człowieka jako funkcjonalną całość

ujmuje człowieka jako funkcjonalną całość

ujmuje człowieka jako funkcjonalną całość

Teoria wychowania

moralnego

społecznego

fizycznego

estetycznego

Dydaktyka

Ogólna

Szczegółowa

Pedagogika specjalna

surdopedagogika

tyflopedagogika

oligofrenopedagogika

pedagogika terapeutyczna

pedagogika resocjalizacyjna

Andragogika

teoria oświaty dorosłych

teoria oświaty dorosłych

Pedeutologia

nauka dotycząca nauczyciela

nauka dotycząca nauczyciela

nauka dotycząca nauczyciela

Teoria systemów oświatowych

New node

Pedagogika porównawcza

analiza systemów oświatowych różnych krajów w powiązaniu z ich społecznym i ekonomicznym rozwojem

analiza systemów oświatowych różnych krajów w powiązaniu z ich społecznym i ekonomicznym rozwojem

Pedagogika społeczna

zajmująca się problematyką środowiskowych uwarunkowań procesów wychowania

zajmująca się problematyka środowiskowych uwarunkowań procesów wychowania

Pedagogika kształcenia zawodowego