ปฎิบัติการที่ 5 ค่าคงที่ผลคูณการละลายเเละความสามารถในการละลายของเเคลเซียมไฮดรอกไซด์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฎิบัติการที่ 5 ค่าคงที่ผลคูณการละลายเเละความสามารถในการละลายของเเคลเซียมไฮดรอกไซด์ by Mind Map: ปฎิบัติการที่ 5  ค่าคงที่ผลคูณการละลายเเละความสามารถในการละลายของเเคลเซียมไฮดรอกไซด์

1. อุปกรณ์

1.1. ขวดรูปชมพู่

1.1.1. New node

1.1.2. New node

1.2. บิวเรต

1.3. ปิเปต

2. วิธีการทดลอง ตอนที่1

2.1. เตรียมสารละลายอิ่มตัวของเเคลเซียมไฮดรอกไซด์ในน้ำกลั่น

2.2. เตรียมผงเเคลเซียมไฮดรอกไซด์ 3 กรัมในน้ำ 1 ลิตร กวนเเล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตะกอนนอนก้น

2.3. กรองสารละลายด้วยกระดาษกรองเพื่อใช้เฉพาะส่วนใสเเล้วนำไปใช้ในการทดลองตอนที่ 2

3. วิธีการทดลอง ตอนที่ 2

3.1. บรรจุสารละลายมาตรฐานกรดเกลือลงในบิวเรต

3.2. ปิเปตสารละลายจากตอนที่1มาใส่ขวดรูปชมพู่

3.3. เติมฟีนอล์ฟทาลีนลงไป 1 หยด

3.4. ไทเทรตสารละลายด้วยสารละลายมาตรฐานกรดเกลือ

4. วิธีการทดลอง ตอนที่3

4.1. นำสารละลายจากตอนที่ 1 เเล้วเติมเเคลเซียมคลอไรด์ลงไป

4.2. เเกว่งขวดรูปชมพู่ไปมาอย่างช้าๆ

4.3. เเล้วจะเห็นสารละลายมีอนุภาคเเขวนลอยเเล้วกรองออกมา

4.4. เเล้วนำสารละลายส่วนใสมาไทเทรต

5. สารเคมี

5.1. สารละลายเเคลเซียมไฮดรอกไซด์อิ่มตัว

5.1.1. New node

5.2. สารละลายกรดเกลือเจือจาง

5.3. สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน

5.4. ผงเเคลเซียมคลอไรด์