TEORIE EKONOMICZNE

Socjalizm utopijny

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEORIE EKONOMICZNE by Mind Map: TEORIE EKONOMICZNE

1. 馃毄Socjalizm

1.1. Geneza

1.1.1. Ch臋膰 stworzenia bardziej sprawiedliwego systemu

1.1.2. Bunt robotnik贸w

1.1.2.1. Pracowali d艂ugo, w niebezpiecznych warunkach, za niskie wynagrodzenie

1.1.3. Pog艂臋bianie si臋 nier贸wno艣ci spo艂ecznych

1.2. Cele

1.2.1. Poprawa sytuacji robotnik贸w

1.2.2. zmienienie 艣wiata w bardziej sprawiedliwy i przyjazny.

1.2.3. zmniejszenie nier贸wno艣ci spo艂ecznych

1.2.4. wprowadzenie i rozwijanie 艣wiadcze艅 socjalnych

2. Socjalizm utopijny

2.1. Za艂o偶enia

2.1.1. Problemy wynikaj膮 ze z艂ej woli kapitalist贸w

2.2. Cele

2.2.1. stworzenie wsp贸lnot robotniczych

2.2.1.1. dbanie o zaspokajanie potrzeb pracownik贸w

2.2.1.2. zapewnienie godziwej egzystencji robotnik贸w

2.3. Przedstawiciele

2.3.1. Claude Henri de Saint-Simon

2.3.1.1. Ch臋膰 stworzenia sprawiedliwego spo艂ecze艅stwa sk艂adaj膮cego si臋 z trzech klas

2.3.1.1.1. naukowcy

2.3.1.1.2. posiadacze

2.3.1.1.3. reszta ludzi

2.3.1.2. gospodarka kierowana *technokratycznie* przez pa艅stwo na podstawie osi膮gni臋膰 nauki i in偶ynierii

2.3.1.2.1. technokracja - system rz膮dzenia pa艅stwem, w kt贸rym w艂adz臋 sprawuj膮 wysoko wykwalifikowani specjali艣ci, zak艂adaj膮cy, 偶e post臋p techniczny mo偶e rozwi膮za膰 wszystkie konflikty spo艂eczne

2.3.2. Charles Fourier

2.3.2.1. furieryzm

2.3.2.1.1. stworzenie wsp贸lnot nazywanych *falansterami*

2.3.3. Louis Jean Blanc

2.3.3.1. warsztaty sp贸艂dzielcze

2.3.3.1.1. ka偶dy znalaz艂by prac臋

2.3.3.1.2. ka偶dy otrzymywa艂by godziwy zarobek

2.3.3.1.3. wszyscy pracowaliby dla wsp贸lnego dobra

2.3.3.2. 鈥濷d ka偶dego wed艂ug jego mo偶liwo艣ci, ka偶demu wed艂ug jego potrzeb鈥

2.3.4. Robert Owen

2.3.4.1. krytyka

2.3.4.1.1. w艂asno艣ci prywatnej

2.3.4.1.2. z艂ego podzia艂u pracy

2.3.4.1.3. ca艂o艣ci kapitalizmu

2.3.4.2. ch臋膰 zak艂adania wsp贸lnot-sp贸艂dzielni

2.3.4.2.1. dbanie o wyniki finansowe

2.3.4.2.2. dbanie o los robotnik贸w

2.3.4.2.3. nieop艂acalne ekonomicznie i szybko zbankrutowa艂y

3. Karol Marks

3.1. Najwa偶niejsze dzie艂a

3.1.1. "Kapita艂"

3.1.2. "Manifest komunistyczny" z Fryderykiem Engelsem

3.2. Teorie

3.2.1. rozwoju spo艂eczno-gospodarczego

3.2.2. ekonomiczna

3.2.3. materializmu historycznego

3.2.3.1. ludzko艣膰 przechodzi艂a r贸偶ne formacje spo艂eczno-ekonomiczne

3.2.3.1.1. archaiczna

3.2.3.1.2. azjatycka

3.2.3.1.3. antyczna

3.2.3.1.4. feudalna

3.2.3.1.5. nowocze艣nie mieszcza艅ska

3.2.3.2. pocz膮tkowo ka偶da z formacji wydawa艂a si臋 post臋powa, a ludzie funkcjonuj膮cy w jej ramach byli zadowoleni ze swojego losu

3.2.3.2.1. starza艂a si臋, a w spo艂ecze艅stwie po- jawia艂y si臋 nowatorskie si艂y d膮偶膮ce do zmian i w efekcie kszta艂tuj膮ce kolejn膮 鈥 post臋pow膮 wobec poprzedniej

3.2.3.3. socjalizm naukowy

3.2.3.3.1. rewolucja socjalna

3.2.3.3.2. Fryderyk Engels

4. 馃叞锔廇narchizm

4.1. Przedstawiciele

4.1.1. Pierre-Joseph Proudhon

4.1.2. Michai艂 Aleksandrowicz Bakunin

4.1.3. Piotr Aleksiejewicz Kropotkin

4.2. Za艂o偶enia

4.2.1. wrogo艣膰, konieczno艣膰 zniszczenia pa艅stwa

4.2.2. naczelna warto艣膰: wolno艣膰 jednostki

4.2.3. spo艂ecze艅stwo oparte na dobrowolnej wsp贸艂pracy wszystkich jego cz艂onk贸w

4.2.4. r贸wno艣膰 i solidarno艣膰

4.2.5. bezklasowe spo艂ecze艅stwo

4.2.6. podstaw臋 wsp贸艂pracy maj膮 stanowi膰 zasady moralne, idea poszanowania drugiego cz艂owieka i rozum

4.2.7. odrzucenie kapitalizmu, religii, instytucji pa艅stwa (m.in. rz膮du i policji)

5. 馃搳Ekonomia klasyczna

5.1. Przedstawiciele

5.1.1. Adam Smith

5.1.2. David Ricardo

5.2. ekonomia neoklasyczna

5.2.1. Za艂o偶enia

5.2.1.1. mi臋dzy poszczeg贸lnymi czynnikami zachodz膮 艣cis艂e wsp贸艂zale偶no艣ci

5.2.1.2. dochodzi do 鈥瀌otarcia si臋鈥 wszystkich element贸w

5.2.1.2.1. wytworzenie si臋 r贸wnowagi i pe艂ne wykorzystanie mocy produkcyjnych

5.2.1.3. wszystkie prawa ekonomiczne sprowadzaj膮 si臋 do twierdze艅 o zachowaniu jednostek

5.3. ekonomiczna szko艂a historyczna

5.3.1. za艂o偶enia

5.3.1.1. jednostka kieruje si臋 nie tylko wzgl臋dami ekonomicznymi, ale r贸wnie偶 zasadami moralnymi

5.3.1.2. ekonomia nie powinna wi臋c ogranicza膰 si臋 do badania rynku, ale musi bra膰 pod uwag臋 r贸wnie偶 inne aspekty dzia艂alno艣ci cz艂owieka