VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP by Mind Map: VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

1. Ngành trồng trọt

1.1. Sản xuất lương thực

1.1.1. Ý nghĩa: + Đảm bảo lương thực + Làm nguồn xuất khẩu + Cơ sở để đa dạng hóa

1.1.2. Điều kiện tự nhiên:

1.1.2.1. Thuận lợi: Đất phù sa màu mỡ, khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, sông ngòi dày đặc, nguồn nước dồi dào

1.1.2.2. Bất lợi: Thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán), sâu bệnh,...

1.1.3. Tình hình: + Diện tích trồng lúa tăng + Năng suất lúa tăng + Là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới + Đồng bằng SCL là vùng sản xuất lương thực lớn nhất

1.2. Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả

1.2.1. Cây công nghiệp

1.2.1.1. Điều kiện phát triển:

1.2.1.1.1. Thuận lợi: Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nhiều loại đất thích hợp, lao động dồi dào, mạng lưới cơ sở chế biến

1.2.1.1.2. Bất lợi: Thị trường thế giới nhiều biến động, sản phẩm cây công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường khó tính

1.2.1.2. Hiện trạng: Nước ta chủ yếu trồng các loại cây công nghiệp nhiệt đới, ngoài ra còn có một số loại cây có nguồn gốc cận nhiệt.

1.2.1.2.1. Cây công nghiệp lâu năm: (Cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, dừa, chè)

1.2.1.2.2. Cây công nghiệp hằng năm: (Mía, lạc, đậu tương, bông đay, cói, dâu tằm, thuốc lá,...)

1.2.2. Cây ăn quả: Lớn nhất ở đbSCL và ĐNB

2. Ngành chăn nuôi

2.1. Tỉ trọng ngành chăn nuôi có xu hướng tăng

2.2. Xu hướng phát triển hiện nay

2.2.1. Tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa

2.2.2. Theo hình thức công nghiệp

2.2.3. Sản phẩm không qua giết thịt chiếm tỉ trọng cao

2.3. Điều kiện phát triển

2.3.1. Thuận lợi: Cơ sở thức ăn đảm bảo tốt hơn từ hoa màu lương thực, đồng cỏ, phụ phẩm của ngành thủy sản, thức ăn chế biến công nghiệp, dịch vụ giống, thú y có nhiều tiến bộ

2.3.2. Khó khăn: Giống gia súc, gia cầm cho năng suất cao vẫn còn ít, chất lượng chưa cao, dịch bệnh... Hiệu quả nuôi chưa thật cao

2.4. Chăn nuôi lợn và gia cầm (Lợn 27 triệu con, gia cầm 220 triệu con)

2.4.1. Nhiều nhất ở ĐBSH và ĐBSCL (2005)

2.4.2. Nuôi gà công nghiệp phát triển ở các tỉnh giáp Hà Nội, Tp.HCM

2.5. Chăn nuôi gia súc ăn cỏ

2.5.1. Chủ yếu dựa vào các đồng cỏ tự nhiên

2.5.2. Trâu: 2,9 triệu con Bò: 5,5 triệu con Có xu hướng tăng mạnh

2.5.3. Bò sữa phát triển ven thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, chăn nuôi dê, cừu tăng nhanh