OBYWATEL W GRECKIEJ POLIS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OBYWATEL W GRECKIEJ POLIS by Mind Map: OBYWATEL W GRECKIEJ POLIS

1. polis

1.1. suwerenna wspólnota obywateli

1.2. wspólnotą właścicieli ziemi

1.3. Innych wolnych mieszkańców polis, niewolników ani ludności zależnej nie uważano za członków wspólnoty, a więc obywateli.

2. GRUPY SPOŁECZNE (o przynależności do danej grupy społecznej decydowała ilość ziemi)

2.1. arystokracja

2.2. zwykli obywatele

3. SŁUŻBA WOJSKOWA (każdy obywatel, czyli mężczyzna będący członkiem wspólnoty, miał obowiązek służby wojskowej.

3.1. Obywatele musieli uzbroić się na własny koszt i jako HOPLICI walczyli wspólnie w szyku falangi

3.2. ukształtowanie się FALANGI hoplickiej, w której wszyscy obywatele byli sobie równi, stało się podstawą do zrównania praw politycznych wszystkich członków wspólnoty

3.3. Odtąd ogół obywateli tworzył ZGROMADZENIE LUDOWE– instytucję podejmującą najważniejsze decyzje dotyczące całej wspólnoty.

4. CUDZOZIEMCY

4.1. metojkowie

4.1.1. ci, którzy stale zamieszkiwali polis

4.2. xenos

4.2.1. ci, którzy przebywali w niej tylko przez pewien okres

5. USTRÓJ

5.1. DEMOKRACJE

5.1.1. Państwa, które prawo zasiadania w zgromadzeniu ludowym nadały nawet ludności nieposiadającej majątków ziemskich,

5.2. OLIGARCHIE

5.2.1. miasta-państwa, w których utrzymano zasadę, że tylko najbogatsi mają pełnię praw politycznych,