PODJELA BIOSFERE I RASPOED BIOMA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PODJELA BIOSFERE I RASPOED BIOMA by Mind Map: PODJELA BIOSFERE I RASPOED BIOMA

1. VODENI EKOSUSTAVI

1.1. MORE-morske struje, plima i oseka, valovi

1.1.1. plitke i tople lagune

1.1.2. polarne hladne vode

1.1.3. ŽIVOTINJE PO POKRETLJIVOSTI

1.1.3.1. SESILNE ŽIVOTINJE-biljke i životinje povezane za dno npr.žarnjaci; imaju valjkast ili čašast oblik tijela, lovke oko usnog otvora (osjetna, prehrambena, respriracijka i lokomotorna funkcija), česta sposobnost nespolnog razmnožavanja

1.1.3.2. POLUSESILNE ŽIVOTINJE-ostaju na istom mjestu tijekom hranjenja, ali se mogu kretati (kod promjene staništa, radi razmnožavanja, zbog predatora), npr. morski jež

1.1.3.3. POKRETNE ŽIVOTINJE-kreću se, npr. delfin, hobotnica

1.1.3.3.1. NEKTON-čine ga životinje koje se snagom mišića pokreću u vodi

1.1.3.3.2. PLANKTON-lebdenje im je omogućeno zbog uklopljenih mjehurića plina, masti u tijelu

1.2. KOPNENE VODE-geološki su mlađe tvorevine od mora

1.2.1. stajaćice

1.2.1.1. sličan raspore bioceneze na dnu i u slojevima poput mora

1.2.2. tekućice-plankton je obilniji u sporijem toku

1.3. PODZEMNE VODE-površinske vode koje prodiru kroz tlo i spuštaju se do nepropusnih slojeva

1.3.1. nedostatak svjetlosti, primarnih proizvođača, niska i ustaljena temperatura

1.3.2. životinje-depigmentirane, reduciranih očiju, izrazito razvijen osjet opipa

1.3.2.1. troglobionti (živi fosili)

1.3.2.1.1. čovječa ribica

1.3.2.1.2. podzemni rakuš

1.3.2.1.3. meštrovljeva pijavica

2. KOPNENI EKOSUSTAVI-tlo glavni izvor hranjivih soli

2.1. VEGETACIJE od sjevernih predjela prema jugu

2.1.1. TUNDRE-mahovine, lišajevi, malobrojne životinjske vrste

2.1.2. TAJGE, CRNOGORIČNE ŠUME

2.1.3. LISTOPADNE ŠUME- umjereno područje

2.1.4. STEPE

2.1.5. PUSTINJE

2.2. ŠUMSKA VEGETACIJA U HRVATSKOJ (zapadna Hrv)

2.2.1. HRASTOVE ŠUME-na najnižoj nadmorskoj visini, hrast lužnjak, kitnjak

2.2.2. BUKOVE ŠUME

2.2.3. miješane šume BUKE I JELE

2.2.4. PRETPLANINSKE BUKOVE ŠUME

2.2.5. PLANINSKE ŠIKARE-planinski bor

2.2.6. PLANINSKI TRAVNJACI