Folyamatos szakmai fejlődési lehetőségek térképe

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Folyamatos szakmai fejlődési lehetőségek térképe by Mind Map: Folyamatos szakmai fejlődési lehetőségek térképe

1. formális tanulási lehetőségek

1.1. továbbképzések

1.1.1. módszertani és szaktárgyi

1.1.2. szervezeti és menedzsment (vezetőképzés)

1.1.3. kötelező 120 órás pedagógus képzések

1.2. tréningek

1.2.1. gyakorlati feladatok megoldása, pl. aggressziókezelés

1.3. online képzések

1.3.1. a létező összes témában elérhetőek, megfizethetőek és egyéni ütemben elvégezhetőek

1.4. workshopok

1.4.1. egy-egy tantárgy /tantárgycsoport gyakorlati vagy specifikus feladataival kapcsolatosak

2. tudásmegosztási formák

2.1. munkaközösségi megbeszélések

2.1.1. iskolai és városi versenyek megszervezése

2.1.2. szervezési feladatok

2.2. informális beszélgetések

2.2.1. aktuális témák felvetése, közös megoldás keresése

2.3. esetmegbeszélések

2.3.1. "problémás" esetek elemzése, tapasztalatcsere

2.4. szakértő előadók meghívása

2.4.1. nyelvvizsga rendszerek ismertetése

2.4.2. szaktárgyi ismeretekhez tartozó előadások

3. közoktatási partner intézmények

3.1. többcélú intézmény általános iskolái és zeneiskolája

3.1.1. beiskolázással kapcsolatos kérdések megvitatása, tapasztalatcser

3.1.2. közös programok, versenyek szervezése

3.1.3. szakmai együttműködések, áttanítás

3.2. PTE

3.2.1. szaktárgyi képzések, szakvizsgák, új képesítések megszerzése

3.2.2. mentorprogram: tanárszakos hallgatók összefüggő gyakorlatának lebonyolítása

3.3. jógyakorlatok

3.3.1. hasonló profilú középiskolákkal történő tapasztalatcsere

3.3.2. e-Twinning vagy Erasmus társulásokban való részvétel

4. oktatási szakmai szervezetek

4.1. POK

4.1.1. pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos támogatás

4.1.2. szakértők igénybevétele, szaktanácsadás

4.1.3. szakmai konferenciák szervezése

4.2. OH

4.2.1. országos mérések lebonyolítása, visszajelző rendszerek üzemeltetése

4.2.2. rendszerszintű nyilvántartó és adatszolgáltató rendszerek kezelése

4.2.3. témahetek, projektek, bázisintézményi programokon való részvétel biztosítása

4.3. Kormányhivatalok

4.3.1. a közép-és emeltszintű érettségi vizsgák szervezése és lebonyolítása

4.3.2. vizsgáztatók képzése, nyilvántartása, megbízása

5. szakértők, specialisták

5.1. utazó gyógypedagógus

5.1.1. SNI, BTMN tanulók fejlesztése, szakvélemény adása

5.1.2. differenciált oktatás elősegítése

5.2. szociális munkás

5.2.1. hátrányos helyzetű tanulók segítése

5.2.2. együttműködés az iskolavezetéssel, oszt. főnökökkel a hátrányos helyzet enyhítésében

5.3. iskola pszichológus

5.3.1. előadások, tesztek lebonyolítása

5.3.2. egyéni foglalkozások, probléma megoldás segítése

5.4. védőnők

5.4.1. elsősegély tanfolyam és vizsga lebonyolítása

5.4.2. egészségnapok szervezése

5.4.3. osztályfőnökök, szaktanárok tájékoztatása eü. kockázat esetén

5.5. iskolaorvos

5.5.1. egészségügyi szűrések lebonyolítása

5.5.2. prevenciós előadások tartása

6. Piaci partnerek, cégek

6.1. Microsoft

6.1.1. partneriskolai képzések megvalósítása

6.1.2. infrastrukturális fejlesztések kiépítése

6.2. Origó Nyelvvizsga Centrum

6.2.1. partneriskolai pedagógus képzések

6.2.2. próbavizsgákon való részvétel, tapasztalatcsere

6.3. helyi vállalkozások

6.3.1. üzemlátogatásokon való részvétel

7. Civil szervezetek

7.1. kisebbségi önkormányzatok

7.1.1. nemzetiségi nyelv oktatásának elősegítése

7.1.2. nemzetiségi programok finanszírozása pl színházlátogatás

7.2. közösségi szolgálat megszervezésének segítése

7.3. szabadidős és sporttevékenységek segítése

8. Pályázatok

8.1. Határtalanul

8.1.1. erdélyi testvériskolánkkal közös programok megvalósításának finanszírozása

8.1.2. diákcsere programok megvalósítása

8.1.3. pedagógusok közti tapasztalatcsere

8.2. EU pályázatok

8.2.1. EFOP, TIOP

8.2.1.1. pályaválasztási és MTMI területeken szervezett programok megvalósításának finanszírozása

8.2.1.2. infrastrukturális fejlesztések (okostáblák, tabletek, szoftverek) és a hozzájuk tartozó képzések