PETŐFI ÍRÁSMŰVÉSZETE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PETŐFI ÍRÁSMŰVÉSZETE by Mind Map: PETŐFI ÍRÁSMŰVÉSZETE

1. Cipruslombok Etelke sírjáról

2. NÉPIES KORSZAK

2.1. 1842-1845

2.2. irodalmi forradalom

2.3. alapvető műfaj: dal

2.3.1. bordal

2.3.1.1. A borozó

2.3.2. helyzetdal

2.3.2.1. Befordultam a konyhára...

2.3.3. életkép

2.3.3.1. Megy a juhász szamáron

2.3.4. családi lírája

2.3.4.1. Egy estém otthon

2.3.4.2. Anyám tyúkja

2.3.4.3. Füstbe ment terv

2.3.4.4. István öcsémhez

3. FORRADALMI LÁTOMÁSKÖLTÉSZET

3.1. politikai forradalom

3.2. cél: a nép felemelése

3.3. váteszköltő

3.4. művek

3.4.1. Egy gondolat bánt engemet

3.4.2. A XIX. század költői

3.4.3. Az ítélet

3.4.4. Levél Váradi Antalhoz

3.4.5. Világosságot!

3.5. 1846-1847

4. TÁJLEÍRÓ KÖLTÉSZET

4.1. lírai realizmus

4.2. realisztikus tájöltészet

4.3. a táj mint jelkép

4.3.1. A puszta télen

4.4. perspektívaváltások

4.5. művek

4.5.1. Az alföld

5. SZERELMI LÍRA

5.1. két versciklus

5.1.1. Csapó Etelka

5.1.2. Mednyánszky Berta

5.1.2.1. Szerelem gyöngyei

5.2. Szendrey Júlia

5.2.1. hitvesi költészet megteremtése

5.2.1.1. Szeptember végén