tijd van steden en staten 1000-1500

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
tijd van steden en staten 1000-1500 by Mind Map: tijd van steden en staten 1000-1500

1. drieslagstelsel

2. bevolkingsgroei west Europa

2.1. De bevolkingsgroei is de toename van het inwonersaantal

3. verband tussen ontwikkelingen in de landbouw en de opkomst van de handel

3.1. De handel groeide en zorgde ervoor dat mensen besloten om in de buurt van een markt te gaan wonen. Zo ontstonden er nieuwe steden. De bevolking groeide ook doordat er meer voedsel beschikbaar was.

4. Hanze en samenwerkingsverbond'

4.1. Een hanze of hanza ('groep', 'schare' of 'gevolg', van het Oudhoogduits hansa) was een samenwerkingsverband van handelaren en steden tijdens de middeleeuwen. Door samenwerking probeerden ze hun handel te beschermen en uit te breiden.

5. burgers en stadsrechten

5.1. De steden stonden op het grondgebied van een hertog of graaf, waardoor de steden een landheer hadden. De burgerij in de steden kon niets besluiten zonder hiervoor toestemming te vragen bij de landheer. De burgerij besloot om afspraken te maken met de landheer. De steden inden belasting onder de burgers en deze belasting gaven ze aan de landheer. In ruil voor de belasting kregen de steden stadsrechten

5.2. Burgemeesters en schepenen bestuurde de stad

6. voorbeelden van steden die stadsrechten kregen in de late middeleeuwen

6.1. marktrecht, tolrecht

7. waarom de macht van de adel afnam met de komst van stadsrechten

7.1. ze konden en mochten niet meer veel door de rechten

8. Gilden

8.1. Grofweg kunnen we twee soorten gilden onderscheiden: de ambachtsgilden en de koopmansgilden. Voorbeelden van ambachtsgilden zijn het bakkersgilde, het timmermansgilde en het meubelmakersgilde. Niet alleen mannen waren lid van gilden, ook vrouwen mochten lid worden.

8.2. voordelen en nadelen

8.2.1. Voordeel: je leerde bakken

8.2.2. voordeel: je leerde met je handen omgaan

8.2.3. Nadeel: Niet iedereen werd echter tot een gilde toegelaten

8.3. Gebeurtenissen

8.4. 1.

9. Zwarte dood

9.1. duurde van 1346 tot 1351

9.2. De Zwarte Dood is waarschijnlijk ontstaan in Centraal-Azië. Vanaf daar verspreidde de bacterie van de Zwarte Dood zich over de hele toen bekende wereld

10. Honderd Jarige oorlog

10.1. Engeland en Frankrijk vochten met elkaar

10.2. gevoerd van 1337 tot 1453

10.3. De Fransen waren van mening dat Filips van Valois de koning op moest volgen De Fransen waren van mening maar de engelsen vonden dat Filips van Valois de koning op moest volgen en dus daarom was er oorlog

11. Jeanne d'Arc

11.1. Ze is één van de grootste heldinnen uit de Franse militaire geschiedenis

12. kruistocht

12.1. Van 1088 tot 1099 was Urbanus II de paus

12.2. als je niet gelovig was werd je gekruisigd

13. Investituurstrijd

13.1. De Investituurstrijd was een machtsstrijd tussen de Rooms-Duitse keizer en de paus van Rome tijdens de 11e en 12e eeuw. Deze is genoemd naar een formaliteit, de investituur, maar de twistvraag ging steeds over de benoeming van hogere geestelijken en de abten en abdissen van rijksabdijen.