การสร้างโจทย์ปัญหา

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสร้างโจทย์ปัญหา by Mind Map: การสร้างโจทย์ปัญหา

1. การยกโจทย์ที่นอกเหนือจากในหนังสือเรียน

1.1. ครูควรจะยกโจทย์ได้ ไม่ใช่เฉพาะโจทย์ในหนังสือเรียน

2. กตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน

2.1. จะเรียนเรื่องใด ก็อาจจะยกคนในครอบครัวมาเป็นโจทย์ เช่น ยกโจทย์การแบ่งส่วน หรือการหาร ก็อาจจะแบ่งขนม

3. การยกตัวอย่างได้โดยอัตโนมัติ

3.1. ครูควรจะยกตัวอย่างได้ทันทีทันใด โจทย์ง่าย ๆ ไม่จำเป็นจะต้องดูในหนังสือเรียนตลอดเวลา นักเรียนจะไม่ศรัทธา

4. เทคนิคการสร้างโจทย์ปัญหา

4.1. การสร้างโจทย์ปัญหา อาจสร้างโจทย์ปัญหาเพิ่มเติมจากโจทย์ปัญหาเดิม เช่น 1. ฉันมีเงิน 350 บาท คุณพ่อให้ฉันอีก 150 บาท ฉันมีเงินเท่าไร 2. ฉันมีเงิน 350 บาท คุณพ่อให้ฉันอีก 150 บาท คุณแม่ให้ฉันอีก 200 บาท ฉันมีเงินเท่าไร 3. ฉันมีเงิน 350 บาท คุณพ่อให้ฉันอีก 150 บาท คุณแม่ให้ฉันอีก 200 บาท ฉันนำเงินที่ มีอยู่ไปบริจาคเนื่องจากน้ำท่วม 125 บาท บริจาคให้เด็กยากจน 100 บาท ฉันเหลือเงินเท่าไร