MAGNETIZAM

matija kalcic

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MAGNETIZAM by Mind Map: MAGNETIZAM

1. Osnovno o magnetima

1.1. svaki ima svoj pol

1.1.1. to su S I J

1.2. Međusobno se privlače

1.3. Kad presječemo mognet dobimo dva magneta

2. Magnetska indukcija

2.1. Fizikalna velićina koja opisuje magnecko polje

2.2. mjerna jedinica Tesla (T)

2.3. Formula B=Φ/S

3. Magnetsko polje

3.1. Prostor između tjela gdje se osjeća magnetizam

3.2. Jakost magnetskog poja

3.2.1. Fizikalna veličina koja opisuje nastanak magnetskog polja

3.2.2. Mjerna jedinica H (A/m)

4. Magnetski tok

4.1. veličina koja opisuje magnetsku indukciju

4.2. Mjerna jedinica Φ(Wb)

4.3. Formula Φ=B*S

5. Pravilo desne ruke

5.1. kod ravnog vodiča

5.1.1. palac smjer struje

5.1.2. prsti smjer magnetskog polja

5.2. kod zavojnice

5.2.1. palac smjer magnetskog polja

5.2.2. prsti smjer struje

6. Lorentzova sila

6.1. sila koja djeluje na električni napon

6.2. mjerna jedinica F (N)

6.3. Formula F=B*Q*v

7. Pravilo lijeve ruke

7.1. palac smjer sile

7.2. prsti smjer struje

7.3. dlan smjer magnetske indukcije

8. Moment sile

8.1. zakretni moment koj djeluje na strujnu petlju

8.2. mjerna jedinica M (Nm)

8.3. Formula M=I*S*B

9. Permitivnost

9.1. mjerna jedinica H/m

9.2. formula μ=μ0*μr

10. Magnetski krug

10.1. Ohmov zakon

10.1.1. mjerna jedinica Φ (Wb)

10.1.2. formula Φ=μo*NI/l*s

10.2. Magnetomotorna sila

10.2.1. mjerna jedinica Θ (A)

10.2.2. formula Θ=N*I

10.3. Magnetski otpor

10.3.1. mjerna jedinica Rm (A/Wb)

10.3.2. formula Rm=l/μ*S

10.4. drugi kirchhoffov zakon

10.4.1. mjerna jedinicaRmk (A)

10.4.2. formula Rmk=lk/μk*Sk