ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 สมดุลเคมี Chemical Equilibrium

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 สมดุลเคมี Chemical Equilibrium by Mind Map: ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 สมดุลเคมี Chemical Equilibrium

1. หลักของเลอชาเตลิเยร์

1.1. ถ้ารบกวนสมดุลของระบบ(เปลี่ยนอุณหภูมิ ความดัน ความเข้มข้น)ระบบจะเสียสมดุลแล้วจะเข้าสู้สมดุลใหม่อีกครั้ง

2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์

2.1. เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนที่ย้อนกลับได้ ขณะที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะลดลง อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อยกลับก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ

3. อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกดปฏิกิริยาย้อนกลับ จะเกิดสถานะสมดุล

3.1. ที่สถานะสมดุล คุณสมบัติทางกายภาพของระบบจะคงที่ แต่ระบบจะไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

4. สมดุลไดนามิก

4.1. ระบบจะเข้าสู่สมดุลเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ อัตราการเกิดปฏิกิริยา

5. อุปกรณ์และสารเคมี

5.1. หลอดทดลอง ขวดรูปชมพู่ บีกเกอร์ โคบอลต์(II)คลอไรด์เฮกซะไฮไดด์

5.2. กระบอกตวง เทอร์โมมิเตอร์ กระดาษกรอง โคบอลต์(II)ไนเตรตเฮกซะไฮไดด์

5.3. สารละลายโคบอลต์(II)คลอไรด์ สารละลายโคบอลต์(II)ไนเตรต สารละลายโคบอลต์(II)ไนเตรตในเอธานอล

5.4. เอธานอล อะซิโตน กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น

6. วิธีการทดลอง

6.1. ตอนที่ 1

6.1.1. บันทึกสีของสารที่อยู่ในรูปของแข็ง นำหลอดทดลองมาใส่สารที่เป็นของแข็งทั้ง 2 สาร เติมน้ำกลั่นหลอดละ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เขย่าแล้วบันทึกสี

6.2. ตอนที่ 2

6.2.1. นำโคบอลต์(II)ไนเตรตในน้ำมา2.5ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในขวดรูปชมพู่เติมกรดไฮโดรคลอริก 20 หยด เขย่าทุกครั้งที่เติม บันทึกสี นำสารจากข้อ 1 มาเติมน้ำกลั่น บันทึกสี ทำเช่นเดียวกันนี้แต่เปลี่ยนสารโดยใช้ โคบอลต์(II)ไนเตรตในเอธานอลแทนแต่เติมกรดไฮโดรคลอริกแค่ 2 หยด

6.3. ตอนที่ 3

6.3.1. นำสารละลายโคบอล(II)คลอไรด์มา 2.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในขวดรูปชมพู่เติมกรดไฮโดรคลอริก 30 หยดเขย่าสารละลายจะได้สีม่วง แล้วแบ่งสารออกเป็น 3 หลอดทดลองเท่าๆกัน หลอด1ไปแช่ในน้ำแข็ง หลอด2 ไปแช้ในน้ำร้อน หลอด3 วงาที่อุณหภูมิห้อง บันทึกผล