Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Skoleårets planlægning by Mind Map: Skoleårets 
planlægning
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Skoleårets planlægning

De pligtige drøftelser

Områder som skal være drøftet mellem ledere og lærere. Der drøftes indhold og omfang samt en prioritering. Resultatet af drøftelserne danner udgangspunkt for forhandlinger mellem TR og ledelse.

Lærersamarbejde

Struktur, Team-typer, Klasse teams, Årgangsteams, Afdeling, Fag, Tværfaglige uv. forløb, en årgang, flere årgange, Teamdannelse, Opgaver, Samarbejde med "ikke-teams" lærere, Krav til antal teams en lærer deltager i, Mødeaktivitet, Samarbejde med ledelsen, Hvordan evalueres teamsamarbejdet?

Form/karakter

Grundtimetallet

Hvor mange timer skal de enkelte klasser tildeles. Omfang og organisering af....

Timefordeling til de enkelte fag

Løbende evaluering og målfastsættelse

Elevsamtaler

Lejrskoler/eskursioner

Skolebiblioteket, Rådgivning, Sparring og vejledning af elever i åbningstiden

Skolevejlederens planlagte vejledning af elever individuelt og kollektivt

Andre aktiviteter, Teaterbesøg, Museumsbesøg, Skolefest, idrætsdage, juleafslutning, Andre sociale og kulturelle arrangementer

Specialtildeling af timer udover grundtimetallet

IndholdOmfangOrganisering

Specialuv.

To-sprogede elever

Vikartimer

Resurselærere, Læsevejledere, AKT, Inklusions-timer, IT

Skolens overordnede struktur på hverdage

Elevernes pauser, Pauseordning, Hvem fastlægger elevernes pauser?

Aktivitetsoversigt for skolen

Aktivitetskalender. Drøfte placering.

Fælles aktiviteter, Andet?, lærer-elev, emneuger, Projektopgave 8., Projektopgave 9., lærer-lærer, Udviklingsaktiviteter, lærermøder, Pædagogisk Råd, Mødedag(e)?

Andre drøftelser

Skole-hjem samarbejdet

Skolebestyrelsens principper

Skolens mål og handleplaner, Inklusion, Innovation?