Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Skoleårets planlægning by Mind Map: Skoleårets  planlægning
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Skoleårets planlægning

De pligtige drøftelser

Områder som skal være drøftet mellem ledere og lærere. Der drøftes indhold og omfang samt en prioritering. Resultatet af drøftelserne danner udgangspunkt for forhandlinger mellem TR og ledelse.

Lærersamarbejde

Grundtimetallet

Hvor mange timer skal de enkelte klasser tildeles. Omfang og organisering af....

Specialtildeling af timer udover grundtimetallet

IndholdOmfangOrganisering

Skolens overordnede struktur på hverdage

Aktivitetsoversigt for skolen

Aktivitetskalender. Drøfte placering.

Andre drøftelser