Соціальне страхування, його сутність та місце в системі соціального захисту населення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Соціальне страхування, його сутність та місце в системі соціального захисту населення by Mind Map: Соціальне страхування, його сутність та місце в системі соціального захисту населення

1. Добровільне соціальне страхування

2. Загальнообов'язкове соціальне страхування

2.1. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

2.2. Медичне страхування

2.3. Пенсійне страхування

2.4. Страхування на випадок безробіття

2.5. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

3. Об’єкт страхування – страховий ризик та страховий випадок, а не працівник.

3.1. Страховий ризик – це обставини, внаслідок яких громадяни або члени їхніх сімей можуть втратити тимчасово чи назавжди засоби до існування і мають потребу в матеріальній допомозі або інших послугах соціального страхування.

3.2. Страховий випадок — подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

4. Напрями соціального страхування

4.1. Збезпечення профілактики, відновлення і збереження працездатності робітників, включаючи проведення оздоровчих заходів і перепідготовки кадрів;

4.2. Матеріальне забезпечення осіб, які втратили працездатність або не мали її.

5. ПРИНЦИПИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

5.1. законодавчого визначення умов і порядку здійснення соціального

5.2. страхування

5.3. державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав

5.4. обов’язковості страхування осіб відповідно до видів соціального

5.5. страхування та можливості добровільності страхування у випадках,

5.6. передбачених чинним законодавством у цій сфері

5.7. обов’язковості фінансування Фондами (соціальними) витрат, пов’язаних із

5.8. наданням матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних

5.9. послуг, в обсягах, передбачених чинним законодавством

5.10. формування та використання страхових коштів на засадах солідарності та

5.11. субсидування

6. Предмет страхування

6.1. Життя

6.2. Здоров'я

6.3. Працездатність

6.4. Пенсійне забезпечення

7. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування надає соціальні послуги та матеріальне забезпечення за рахунок коштів:

7.1. Фонду соціального страхування України,

7.2. Пенсійного Фонду

7.3. Фонду соціального страхування на випадок безробіття

8. Нещасний випадок – обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть

9. Професійне захворювання – захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних з роботою

10. Страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає соціальному страхуванню відповідно до видів соціального страхування