INTENTAR ESCRIURE BÉ

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INTENTAR ESCRIURE BÉ by Mind Map: INTENTAR ESCRIURE BÉ

1. ESBORRANY

1.1. ESCRIURE DE FORMA CONCRETA TOTES LES IDEES A TRANSMETRE

1.2. POSAR-LES EN ORDRE

1.3. ESCRIURE EL TEXTE

1.3.1. FRASES CURTES I CONCEPTES CLARS

1.3.2. PUNTUACIÓ I ORTIGRAFIA

1.4. LLEGIR-LO COM SI JO FOS EL RECEPTOR

1.5. CORREGIR POSSIBLES IDEES NO MASSA CLARES

1.6. TORNAR A LLEGIR

1.6.1. RELLEGIR LES FRASES I TORNAR A CORREGIR SI FA FALTA.

1.6.2. DEIXAR REPOSAR EL TEX

2. TEXTE

2.1. FER UNA BONA PRESENTACIÓ

2.2. ESCOLLIR EL MITJÀ PEL QUAL ES TRASMET

2.2.1. CARTA

2.2.2. E-MAIL

2.2.3. FAX, ETC

3. ABANS D'ESCRIURE

3.1. IDEA A TRANSMETRE

3.2. PLUJA D'IDEES

3.3. A QUIN SECTOR VA DIRIGIT

3.3.1. EDAT

3.3.2. SEXE

3.3.3. NIVELL CULTURAL, ETC

3.4. TIPUS DE TEXT

3.4.1. INFORMAL

3.4.2. TÈCNIC

3.4.3. ADMINISTRATIU, ETC

4. PUNTUACIÓ I ORTIGRAFIA