Gospodarka obiegu zamkniętego (ang. closed-loop economy)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gospodarka obiegu zamkniętego (ang. closed-loop economy) by Mind Map: Gospodarka obiegu zamkniętego (ang. closed-loop economy)

1. ograniczanie zużycia zasobów

1.1. świadoma konsumpcja

1.1.1. unikanie produktów pakowanych w plastik

1.1.2. ograniczenie używania torebek foliowych

1.1.2.1. korzystanie z własnych torebek

1.1.3. wody

1.1.3.1. prysznice zamiast kąpieli

1.1.3.2. ograniczenie konsumpcji produktów z wysoce wodochłonnych branży

1.1.3.2.1. branża modowa

1.1.3.2.2. przemysł mięsny

1.2. produkcja

1.2.1. nowe modele biznesowe

1.2.1.1. wirtualizacja

1.2.1.1.1. zmniejszenie ilości płyt

1.2.1.1.2. zmniejszenie ilości kaset

1.2.1.1.3. ograniczanie ilości papieru

1.2.1.1.4. zaspokajanie podstawowych potrzeb

1.2.2. optymalizacja procesów produkcyjnych

1.2.2.1. ograniczenie zużycia wody

1.2.2.2. ograniczenie zużycia energii

1.2.2.3. automatyzacja

2. definicja

2.1. utrzymywanie jak najdłużej wartości produktów

2.2. ograniczenie odpadów do minnimum

2.3. koncepcja tworzenia wartości

2.4. strategia rozwoju umożliwiająca wzrost gospodarczy

3. inne nazwy

3.1. gospodarka okrężna

3.1.1. przeciwieństwo gospodarki linearnej

3.2. gospodarka cyrkulacyjna (ang. circular economy)

3.2.1. produkcja

3.2.1.1. dystrybucja

3.2.1.1.1. konsumpcja

4. zasady

4.1. 3R

4.1.1. reduce- redukuj

4.1.2. reuse- powtórnie wykorzystuj

4.1.3. recycle- recyklingu

4.2. 4R

4.2.1. reuse- powtórnie wykorzystuj

4.2.2. repair- napraw

4.2.3. recycle- recyklingu

4.2.4. renew- odnawiaj

4.3. 5R

4.3.1. reduce- redukuj

4.3.2. reuse- powtórnie wykorzystu

4.3.3. recycle- recyklingu

4.3.4. regain- odzyskuj

4.3.5. renew- odnawiaj

5. korzyści

5.1. społeczne

5.1.1. nowe branże

5.1.1.1. nowe miejsca pracy

5.1.2. economy sharing

5.1.2.1. integracja społeczna

5.1.3. zakup trwalszych produktów, lepszej jakości

5.2. środowiskowe

5.2.1. ograniczenie zużycia surowców nieodnawialnych

5.2.1.1. spadek zanieczyszczeń powietrza

5.2.1.2. ograniczenie zatrucia gleb

5.2.1.3. ograniczenie zatrucia wód

5.2.2. spadek liczby odpadów

5.2.3. ograniczenie marnotrawstwa żywności

5.2.4. promocja OZE

5.3. ekonomiczne

5.3.1. wzrost konkurenyjności

5.3.2. nowe modele biznesowe

5.3.2.1. nowe rozwiązania

5.3.2.1.1. wzrost innowacyjności

6. ograniczenie odpadów do minimum

6.1. ograniczenie składowania odpadów

6.1.1. segregacja śmieci

6.1.1.1. oddzielanie bioodpadów

6.1.1.1.1. wykorzystywanie jako naturalny nawóz w rolnictwie

6.1.1.1.2. pozyskiwanie energii ze spalania biomasy

6.1.1.2. recykling

6.1.2. utylizacja

6.1.2.1. traktowanie odpadów jako zasobów

6.1.2.1.1. mniejsze zanieczyszczenie Ziemii

6.1.2.1.2. rozwój nowych sektorów gospodarki

6.1.2.1.3. oszczędzanie lasów

6.1.3. skutki

6.1.3.1. mniej wysypisk

6.1.3.1.1. zmniejszenie toksycznych związków w glebie

6.1.3.1.2. możliwość wykorzystanie w inny sposób tego obszaru

6.2. utrzymywanie jak najdłużej wartości produktów

6.2.1. ponowne wykorzystanie

6.2.1.1. dawanie drugiego życia przedmiotom

6.2.1.1.1. oszczędzanie pieniędzy

6.2.1.1.2. oszczędzanie miejsca

6.2.1.1.3. economy sharing

6.2.1.2. przykłady

6.2.1.2.1. przekształcanie starych fabryk na galerie handlowe, lofty

6.2.1.2.2. używanie elektrycznych maszynek do golenia zamiast żyletek jednorazowych

6.2.1.2.3. dezynfekcja rękawiczek jednorazowych w celu ponownego użycia zamiast wyrzucania

6.2.1.2.4. wykorzystanie plastikowej butelki jako słuchawki prysznicowej

6.2.1.2.5. czyszczenie sztucznych kwiatów skórką od banana

6.2.2. wydłużenie cyklu życia produktu

6.2.2.1. podnoszenie jakości produktów

6.2.2.2. przeróbki

6.2.2.2.1. butelki plastikowe --> ubrania

6.2.2.2.2. nowe kolekcje ubrań uszyte ze starych kolekcji

6.2.2.3. naprawa/ odnowa

6.2.2.3.1. produkcja sprzętów z częściami zamiennymi

6.2.2.4. przekazywanie nieużywanych rzeczy potrzebującym

6.2.2.5. konserwacja