Qualsevol temps passat no és millor

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Qualsevol temps passat no és millor by Mind Map: Qualsevol temps passat no és millor

1. Els que opten per estudiar

2. Què es troben el joves realment?

2.1. Els que opten per treballar

3. Idees preconcebudes

4. Procés d'aprenentatge

4.1. Futur