Podstawa programowa do języka polskiego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Podstawa programowa do języka polskiego by Mind Map: Podstawa programowa do języka polskiego

1. nowy paradygmat!

1.1. komunikacyjno-tekstowy

1.2. odejście od chronologiczno-kulturowego

2. DATY

2.1. 23.12.2008

2.1.1. ogłoszenie

2.2. 2009/2010

2.2.1. pierwsza klasa

2.2.1.1. SP

2.2.1.2. GIM

2.3. 2012

2.3.1. nowy egzamin gimnazjalny

2.4. 2015

2.4.1. nowy egzamin po SP

2.4.2. nowa matura

2.5. 2021

2.5.1. pierwszy rocznik "nowego" systemu pisze maturę!

3. FUNKCJA

3.1. główny instrument regulujący

3.1.1. system edukacyjny

3.1.1.1. programy nauczania

3.1.1.2. zawartość podręczników

3.1.1.3. system oceniania wewnątrzszkolnego

3.1.1.4. system oceniania zewnętrznego

3.2. nowy język - język efektów kształcenia

3.2.1. akcent na efekt (nie: proces)

4. BUDOWA

4.1. wymagania ogólne

4.1.1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

4.1.2. Analiza i interpretacja tekstów kultury

4.1.3. Tworzenie wypowiedzi

4.2. wymagania szczegółowe

4.2.1. ich ilustracją są teksty kultury

4.3. zadania szkoły

5. WAŻNE!