Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Психологія загальна by Mind Map: Психологія загальна
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Психологія загальна

Модуль 1. Психологія як наука

1.Предмет, мета й завдання психологічної науки

2.Становлення психологічної науки.

3.Методи психологічної науки

4.Розвиток психіки та становлення свідомості людини

Самостійна робота №1

Модульний контроль №'1

Модуль 5. Індивідуально –психологічні особливості людини

16.Темперамент

17.Характер

18. Задатки та здібності

Семіннар 2

Самостійна робота №5

Модульний контроль №'5

Модуль 2. Когнітивна сфера особистості

5. Відчуття Сприймання

6.Увага, пам’ять

7.Мислення

8. Мова та уява

Самостійна робота №2

Модульний контроль №'2

Модуль 3. Регулятивна сфера людини

9.Афективна сфера

10.Воля як психічний процес

11.Мотиваційна сфера людини та спрямованість

Самостійна робота №3

Модульний контроль №'3

Модуль 4. Особистість як предмет психологічного дослідження

12.Загальне поняття про особистість

13-14.Класифікація сучасних психологічних теорій особистості

15. Загальна характеристика основних вітчизняних теорій особистості

Семіннар 1

Самостійна робота №4

Модульний контроль №'4

Підсумковий контроль

Підсумковий тест

Екзамен

література

Основна література

Додаткова література